Akershusgjengen

Bønder fra hele landet marsjerte gjennom Oslos gater 20.mai for å vise sin misnøye med regjeringas tilbud og forhandlingsvilje i jordbruksoppgjøret. I tillegg tilsluttet mange som støttet bøndenes sak seg opptoget, og da folkemassene nådde Stortinget regner man med det var over 5000 mennesker som fylte Eidsvolls plass.

Les mer om opptoget her!

I første del av marsjen utgjorde drøyt 30 traktorer halen på opptoget. 16 av disse var fra Akershus. I tillegg deltok om lag 300 akershusbønder i selve marsjen. Noen bilder av akershusgjengen ser du her: 

Elever fra Hvam videregående skole

Flaggborg med deltakelse fra Akershus