Dagen startet med at bønder fra hele landet samlet seg i bakgården i Landbrukskvartalet på Grønland, hvor det ble holdt appeller og underholdning supplert av liv og leven med bjeller og trommer. Etter det gikk bøndene i tog gjennom Oslos gater og fram til Stortinget, der flere artister og appellanter stilte opp til støtte for norsk landbruk.

Av de ca 4000 fremmøtte var det nærmere 300 fra Akershus. Både elever fra Hvam, bygdeungdomslaget og de fleste av lokallagene i Akershus var representert.

Stemningen var på topp, og også mange tilskuere langs veien og rundt Eidsvolls plass ga uttrykk for sin støtte ved applaus, smil og tommel opp.

Budskapet i appeller, på plakater og bannere var klart; Norge trenger bonden, og norsk matproduksjon er avhengig av bønder i hele landet.