Årsmøtet i Norges Bondelag er godt i gang. Tirsdag var det møte i representantskapet, og onsdag er Bondetinget  satt. Akershus er representert ved leder Sigurd Enger, nestleder Eli Berven, Helge Olaf Aas, Svein Bjerke, Ann-Kristin Knudsen, Terje G Romsaas, Jens Thori Kogstad, Petter Simonsen, Øyvind Kjølberg og Lars Halvor Stokstad-Oserud. Organisasjonssjef Vidar Kapelrud er også på plass.

Under representantskapet tirsdag var fylkesleder Sigurd på talerstolen og sa blant annet at Akershus Bondelag i den situasjonen som har oppstått vil støtte at Bondelaget går inn i fordelingsdrøftinger slik Stortingsflertallet nå ønsker. Det er naturlig at det er forhandlingsutvalget som deltar i disse drøftingene.

Akershus Bondelag gjorde seg for øvrig bemerket under kveldens middag med vinnerne av quiz-konkurransen, der Sigurd og Svein Bjerke kunne feire seieren.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes åpnet møtet med sin tale til årsmøtet.
Les mer om åpningstalens innhold her.

Akershus' første innlegg til årsmøtet har Øyvind Kjølberg stått for. Temaet i innlegget var jordvern. Innlegget i sin helhet kan leses her.

Lars Halvor Stokstad-Oserud har holdt et innlegg om husdyrproduksjon i kornområdene.
Les innlegget hans her.

Landbruksminister Jon Georg Dale besøkte årsmøtet. Mer om hans innlegg kan leses her.
Terje G Romsaas fikk ordet etter Dales innlegg og fremmet et spørsmål om eiendomspriser og rekruttering. Dale fikk ikke besvart spørsmålet, men fikk det overlevert skriftlig.
Her er Terjes spørsmål til statsråden.
 

Sigurd Enger tok også ordet under generaldebatten, med et innlegg om klima og miljø. Bondelagets nestleder Bjørn Gimming ga en kommentar til innlegget. Les Sigurds innlegg her.

Bondelagets ledertrio, valgt av årsmøtet. Leder Lars Petter Bartnes gjenvalgt, Bjørn Gimming gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen valgt som ny 2. nestleder.
Les mer om valget av nytt styre her.

 

Her er Akershus-utsendingene samlet etter årsmøtet:

Fra venstre: Eli Berven, Morten Tømte, Vidar Kapelrud, Trond Reierstad, Sigurd Enger, Jens Thori Kogstad, Ann-Kristin Knudsen, Petter Simonsen, Øyvind Kjølberg, Svein Bjerke, Lars Halvor Stokstad Oserud, Helge Olaf Aas og Terje G Romsaas.

 

Opptak fra årsmøtet kan sees her.