Nyheter fra Akershus Bondelag

Sanner sier ja til IKEA

I en pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet opplyses det om at departementet godkjenner forretningsområde på Delijordet.

Skjerven Gård i Oslo på BBC!

BBC har vært på norgesbesøk for å filme Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Innslaget ble vist på BBC 10.12.2013. Landbruks og matdepartementet har også fått med seg saken, og minister Sylvi Listhaug kaller innslaget flott norgesreklame.

Utlysning av midler fra Smebøl Landbrukslegat

Søknadsskjema og mer info finner du her.

Våre samarbeidspartnere