Nyheter fra Akershus Bondelag

Bil kjent med styret i Akershus Bondelag: leder Jens Thori Kogstad

Jens Thori Kogstad er styreleder i Akershus Bondelag. Han er ikke så glad i odelsloven, men blir veldig glad av unge dyktige bønder!

Bli kjent med styret i Akershus Bondelag: Helge Olaf Aas

- Vi merker godt at vi bor i urbane områder. Det skaper mye mer engasjement dersom noen vil ta skogen fra turgåerne enn matjorda fra bøndene, sier Helge Aas.

Bli kjent med styret i Akershus bondelag: Torbjørg Kylland

Torbjørg Kylland svarer ja hvis noen spør om hun vli bli landbruksminister!

Over 100 på demodag om direktesåing på høsten

Kunnskap om direktesåing blanda med maskindemonstrasjoner trakk godt over 100 interesserte til Kløfta. Terje og Gulbrand Romsaas toppa det hele med å demonstrere sin egenkonstruerte direktesåmaskin.

Invitasjon til eierskiftekurs

Akershus Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Bli kjent med styret i Akershus bondelag: Terje Romsaas

Terje Romsaas er opptatt av at det trengs mer innovasjon i landbruket.

Bli kjent med styret i Akershus bondelag: Marit Lund

Marit Lund representerer Akershus bygdekvinnelag i styret i Akershus bondelag. Hun blir glad når melkeprisen går opp!

Bli kjent med styret i Akershus bondelag: Kjell Johansen

Å ta dyrka mark for å bygge boliger? Det skulle ikke vært lov, sier Kjell Johansen, styremedlem i Akershus bondelag.

Bli kjent med styret i Akershus bondelag: Eli Berven

Nestleder Eli Berven i Akershus Bondelag brenner for rekruttering og mangfold i landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere