Nyheter fra Akershus Bondelag

Nærmer det seg generasjonsskifte på gården?

Østfold Bondelag inviterer bønder og overtagende generasjon til eierskiftekurs 2.-3. november på Østgaard i Halden. De har åpnet for at andre utenfor Østfold kan delta.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrådgiving Øst høst/vinter 2019-2020

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Viktig vedtak om konsesjon til aksjeselskap

Landbruksdirektoratet opphever kommunens vedtak om å gi konsesjon til et AS ved kjøp av landbrukseiendom.

Forskrift om regionale miljøkrav i Akershus og Østfold

Fylkesmannen i Viken har sendt ut forslag til ny forskrift om regionale miljøkrav. Forslaget har vært behandlet i styret i Akershus Bondelag, og er sendt på høring i lokallagene.

Klaseie oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag

Anders Klaseie

Korn- og sauebonde Anders Klaseie fra Eidsvoll i Akershus er oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

Vikenkandidater på besøk i Oslo og Akershus

Poltikere på gårdstun

Fylkestingskandidater fra de partiene som i dag er representert i de tre fylkestingene ble invitert på fagtur 28. august. Fagturen inneholdt et besøk på Tine sitt anlegg på Kalbakken og på Smedstad Gård som driver med kjøtt- og melkeproduksjon i tillegg til møter, kurs og selskaper.

Våre samarbeidspartnere