Nyheter fra Akershus Bondelag

Startskuddet for fagskolen på Hvam

Torsdag 26. september møttes fagskolestudentene for første gang - 21 voksne, godt skolerte og motiverte studenter - alle med klare oppfatninger om hva de skulle bruke utdannelsen i planteproduksjon og driftsledelse til. Nå har de to år med deltidsstudier foran seg før de kan kalle seg agroteknikere.

Våre samarbeidspartnere