Nyheter fra Akershus Bondelag

Forsvarsjefen vil ha beredskapslager for korn

Norges Bondelag støtter forslaget om beredskapslager for korn som forsvarsjef Sunde lanserte i en felles kronikk med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Nationen. Nils T. Bjørke mener at matsikkerhet også er et tema som er viktig ved årets stortingsvalg.

Alltid Åpen Gård i Eidsvoll – sånn er det bare!

Eidsvoll Landbruksforening arrangerte den 11 august Åpen Gård for 25. gang. Hvordan gjør de det egentlig?

Våre samarbeidspartnere