Nyheter fra Akershus Bondelag

Inngår klimaavtale med regjeringa

signering av klimaavtale 210619

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. - En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Bondelaget: Sammenslåing av fylkeslag innen 1. april 2022

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok torsdag 6. juni at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, og at sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022. For Akershus Bondelag betyr det at vi blir en del av Viken Bondelag. Også representantskapets sammensetting ble debattert – bl.a. i lys av endringsforslag som ville låse representantskapets sammensetning i kornfylkenes disfavør. Men årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å videreføre dagens representasjon og ta representantskapets sammensetning opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Våre samarbeidspartnere