Nyheter fra Akershus Bondelag

Sigurd Enger er valgt inn i Norges Bondelags Miljøutvalg

Nestleder i Akershus Bondelag Sigurd Enger fra Nordre Høland er nytt medlem av Miljøutvalget i Norges Bondelag. Svein Stubberud fortsetter som leder i Kornutvalget.

Nye nettsider for bygdeturisme og gardsmat

Næringsorganisasjonen HANEN som gjør det betydelig lettere å finne frem til de gode opplevelsene i Bygde-Norge.

Nýr er en Spesialitet

Nýr fra Grøndalen gårdsmeieri ble tildelt Matmerk sitt kvalitetsmerke Spesialitet på Næringsseminaret på Nes Kulturhus.

Vil du bygge landbruksbygg i tre?

Velkommen til treseminar på Eidsverket, Bjørkelangen fredag 14. juni kl 09-16. Påmelding senest mandag 10. juni.

Innspill til Regionalt Næringsprogram 2014-2016

I mars begynte Fylkesmannen i Oslo og Akershus arbeidet med Regionalt Næringsprogram 2014-2016, og det bes nå om innspill. Frist for innspill er 15. august.

Våre samarbeidspartnere