Nyheter fra Akershus Bondelag

Våronna i Akershus

Som alle er klare over har den seine våren og store mengder nedbør gjort våronna usedvanlig forsinka i Akershus. Vi oppfordrer dere til å stå sammen og hjelpe hverandre der det er mulig. Er du ferdig med våronna så ta en tur til nabo'n og hør om han trenger hjelp. Det er et helt spesielt år, og vi har hørt fra mange av dere som er bekymra og stressa. Det kan være nyttig å samles og utveksle erfaringer og bekymringer med andre i samme situasjon.

Bygdeutviklingsprisen 2013 - Hjelp oss å finne gode kandidater!

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien i år er på 250.000 kroner.

2 Akershusinger inn i styret i HANEN Viken

HANEN Viken avholdt ekstraordinært årsmøte på Vulkan 25. april. Her ble det valgt nytt styre med blant annet Lise Kristensen (Huser gård) og Hans Arild Grøndahl (Nyr) fra Akershus.

"Juster mengden ved sein såing"

"Ved sein såing bør gjødselmengden reduseres og såkornmengden økes" skriver Norsk Landbruk.

Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

McDonalds Farm i Eidsvoll

Minne Gård er den første nordiske gården som får status som "flagship farm" skriver Nationen.

Viktig barriere brutt

En viktig barriere er brutt når landbruket i år får en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Regjeringen oppfyller dermed egne mål og formuleringer om å videreutvikle og forsterke inntektsutviklingen landbruket har hatt fra 2005 sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Regn på jordbruksoppgjøret!

Hvordan vil jordbruksoppgjøret 2013-2014 slå ut for deg?

Sterke stemmer

Det inviteres til en spennende dag i anledning 100 år medkvinners stemmerett i Teatersalen Brumundal 6. juni

"Knoppskyting fra fast grunn"

Nes Landbrukslag, Hvam Agro Utvikling og Nes Kulturhus inviterer til næringsseminar med Arne Hjeltnes, Heine Totland og Andreas Viestad på Nes Kulturhus 4. juni.

Staten tilbyr 25 000 kr per årsverk

Staten tilbyr jordbruket ei ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 25.000 kr per årsverk. -Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Er du en Askeladd?

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen, som er 30.000 kroner, kan deles mellom to kandidater og utdeles på Norges Bondelags årsmøte hvert år i juni måned.

Årsmelding for vannområdeutvalget Morsa 2011

Vi har fått meldingen tilsendt. Den inneholder blant annet informasjon om hva som ble gjort på landbruksområdet i vannområdet.

Fjorgvin danser for matjorda

Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land?

- Store investeringer lønner seg ikke

Lav inntekt og for svake investeringsordninger gjør store investeringer i landbruket ulønnsomme, fastslår ny rapport.

Våre samarbeidspartnere