Nyheter fra Akershus Bondelag

FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILTAK I OSLO OG AKERSHUS

HØRINGSUTTALELSE FRA AKERSHUS BONDELAG

Utmarksavdelingen arrangerer jaktlederkurs

12 timers jaktlederkurs holdes i Nes fredag kveld 31.mai og lørdag 1.juni. Påmelding innen 10.mai.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Mattilsynet oppfordrer veterinærer og produsenter til å melde fra ved mistanke om Schmallenbergvirus

Produsenter og privatpraktiserende veterinærer vil være de første som oppdager sykdom som kan være forårsaket av dette viruset. Mattilsynet ber derfor om deres bistand til å observere og melde fra dersom de tilfeldigvis påtreffer tilfeller som kan være forenlig med denne sjukdommen på avkom etter drøvtyggere

Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Kravet overleveres i dag

Et felles krav fra jordbruket overleveres staten i dag.

Miljøtiltak: Fra sjablong til måltretting

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var på besøk i nedbørsfeltet til Haldenvassdraget 18. april, nærmere bestemt hos Erik og Barbra M. Glende på Østby i Hemnes.

Stili Mat i Vestby utnevnt til Bondevenner

Vestby Landbrukslag har utnevnt Stian Dæhli og Lina Aaker i Stili mat til bondevenner for sin satsing på lokalmat.

Ditt verdifulle nabolag

På Kråkstad Samfunnshus blir det 25. april holdt kurs i å lese historie og byggeskikk i et utvalgt kulturmiljø. Kurset arrangeres av Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

- Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornbønder kan tape på driften.

To bondevenner fra Høyre i Eidsvoll

Bondevenn-kampanjen ble i Eidsvoll avsluttet med to Høyre-politikere som har en god dialog med landbruket; Jens Aalborg og Tone Trøen.

Stordyrveterinærer ble ukas bondevenn i Eidsvoll

Stordyrveterinærer kåret til ukas bondevenner. Før Eidsvoll Landbruksforening møttes til styremøte denne uka, klarte de å samle de fire faste stordyrveterinærene i bygda, for å markere at de er gode bondevenner. Gisle Svindland, Kai-Arne Schie, Rolf Terje Nyen og Birgit Dønnum Jensen farter bygda rundt for å sikre dyrehelsa for bygdas matprodusenter.

Forskrifter for vannområdene

Her finner du forskriter for de forskjellige vannområdene

"Happy farmers" fra Levanger

Medlemmene i Ty-Bø Maskinlag i Levanger har gjort det igjen: En ny video går nå som en farsot på Youtube!

Godt besøkt våronnmøte

Det var godt oppmøte på Søndre Høland Landbrukslags tradisjonsrike våronnmøte i Fjøset på Kragtorp torsdag kveld. Maten ble sponset av Felleskjøpet, noe som falt i god jord hos mange! Stor takk til FK for dette!

6 Bondevenner utnevnt i Aurskog-Høland

Bondelagene i Aurskog-Høland har i dag arrangert Bondevenn-markering hos Hans Petter Kongtorp på Rud.

Brød(skive) til folket

Akershus Bondelag var i dag å finne i Oslo, der vi delte ut frokost til forbipasserende.

Ferske bondevenner i Vestby

Den 9. april var mange gode krefter samlet i Vestby for å slå ring om Delijordet.

Åsleia Gårdsbarnehage utnevnt til Bondevenn av Eidsvoll Landbruksforening

"Åsleia Gårdsbarnehage er et unikt tilbud der barna får være i nær kontakt med dyr og natur", sier Bjørn E Baadshaug og Irene Svendstad fra Landbruksforeningen.

Ordførerene i Ullensaker og Eidsvoll er Bondevenner

Ordfører i Eidsvoll Einar Madsen og Ordfører i Ullensaker Harald Espelund har begge blitt utnevnt til Bondevenn.

Bli med å dyrke Søndre Pavestad gård i Søndre Høland!

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård. På bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med å løse utfordringer han møter på gården fra nå og til september. Pavestad Gård i Søndre Høland (drevet av Petter Simonsen) er en av gårdene du kan være med å drive.

Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

Gårdsvarmekurs på Energigården

Det blir arrangert gårdsvarmekurs på Energigården tirsdag 9. april, kl 09.00-16.00. Kurset tar for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg. Arrangøren Energigården - Senter for bioenergi, ligger 4 km nord for Brandbu, langs RV34 på veien mot Fagernes. PÅMELDINGSFRIST I DAG!

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs i kommunestyresalen i Nannestad tirsdag 23. april kl 19.00. Påmelding innen 19. april til Harald Dahl: harald.dahl@nannestad.kommune.no

Bondepub

Sørum Bondelag arrangerer Bondepub på Meierigaarden Kro, fredag 5 april fra klokken 19.00. I tillegg til sosialt samvær blir det også bonde-quiz. Studieringene oppfordres til å stille med lag.

Våre samarbeidspartnere