Nyheter fra Akershus Bondelag

Studieturer med Kornprogrammet 2019

studietur

Nok en gang har Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag i samarbeid med NLR-Øst gleden av å kunne invitere til studietur.

Høyres landbruksnettverk på tur på Romerike

10 stortingsrepresentanter som er med i Høyres landbruksnettverk fikk mandag 25/3 se mangfoldet i Akershus-landbruket.

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Få jenter tar over gård - få jenter står i produsentregisteret!

Jente i traktor

Grønt fagsenter Hvam, vårt felles kompetansesenter i landbruket i Akershus, vil sette jenter i landbruket på dagsorden for å øke andelen aktive kvinnelige bønder. Derfor vil vi arrangere en serie inspirasjonssamlinger for jenter som enten driver gård, skal overta gård eller som skal gifte seg eller være samboer med noen som driver gård.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder av Akershus Bondelag

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Hurdal Landbrukslag og Ullensaker Bondelag er årets vervevinnere!

Årets vervepris måtte deles mellom to lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag. Hurdal Landbrukslag og Ullensaker Bondelag stakk av med prisen etter jevn og god verving gjennom året!

Vestby Landbrukslag kåret til årets lokallag i Akershus!

Vestby Landbrukslag ble kåret til årets lokallag i Akershus på årsmøtet 2019

Morten Ingvaldsen fikk årets Stå-på-pris!

Tidligere landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen fikk årets Stå-på-pris.

Årsmøte i Akershus Bondelag 2019

Årsmøtesalen 2019

I dag er Akershus Bondelag med lokallag og gjester samlet på Berger Stadion på Nesodden. I leders tale hadde Sigurd Enger fokus på kanaliseringspolitikk, klima og miljø. Nedenfor kan du lese et utdrag av disse temaene.

Fra Stormøte korn 2019

Mange fant veien til Askim kulturhus, hvor de bl.a. fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Våre samarbeidspartnere