Nyheter fra Akershus Bondelag

Norsk landbrukspolitikk – muligheter og utfordringer i 2013.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum kommer i kveld til Hvam vgs, gymsalen. Nes og Akershus Senterparti inviterer til åpent møte. Møteleder vil være Erlend Grimstad, Senterpartiets 1. kandidat i Akershus

Melkekvotene for neste kvoteår er fastsatt

Etter drøftinger mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og LMD, valgte departementet å sette forholdstallet for disponible kvoter til 1,03.

Foredrag fra Landbrukshelga 2013

Nye foredrag fra Landbrukshelga er lagt ut

Landbrukshelga 2013

142 deltakere fant veien til Hurdalsjøen Hotell i helga for faglig og sosialt påfyll. Her kan du se bilder fra lørdagens kurs.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.02.

41 produsenter i Akershus kjøpte melkekvote i 2012

På landsbasis kjøper melkeprodusentene 75 prosent mer kumelkkvote i 2012 sammenlignet med 2011, selv om antall kjøpere har gått ned med 14,5 prosent. Det melder Statens Landbruksforvaltning.

Stig Vormeland gjenvalgt som leder av fellesstyret for bondelagene i Aurskog

Stig Vormeland (Aurskog Bondelag) er klar for ny periode som leder av fellestyret for bondelagene i Aurskog-Høland. Jørn Kragtorp (Søndre Høland) er valgt til nestleder.

IKEA lover fokus på bærekraft

IKEA lover at bærekraft vil være høyt prioritert under eventuell bygging på Dehli-jordet i Vestby. I et møte på Vestby Rådhus 17.01.2013 lovet IKEA at de ikke vil bygge med mindre en plan for flytting av matjord er på plass.

Frist for å levere søknad om produskjonstilskudd er 20.01

20. januar er det frist for å søke om produskjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Fylkesmannen arrangerer seminar om bruk av ledige driftsbygninger

Fylkesmannen arrangerer seminar for kommunepolitikere og administrasjon 5. februar. Tema er bruk av eldre driftsbygninger.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulatoren

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Er du bondelagsmedlem og har endret drifta?

Hvis du er medlem i Bondelaget vil vi gjerne ha beskjed hvis det er endringer i drifta di som vil påvirke medlemskontingenten. Dette kan for eksempel være at du bortforpakter jord, leier jord, har flere eller færre dyr enn i fjor, eller har sluttet med dyr. Uansett vil vi gjerne vite om det slik at kontingenten din for 2013 blir riktig. Send mail til akershus@bondelaget.no, eller ring Ellen 22 05 48 48 før 20. januar

7 solgte melkekvoten i Oslo/Akershus

I Oslo/Akershus solgte 7 produsenter melkekvoten sin i 2012. Det ble samlet 892 617 liter kvote. Den totale grunnkvoten for Akershus er på 30 521 023 liter. Prisen ved salg av kumelkkvote til staten reduseres fra kr 3,50 per liter til kr 2,50 per liter fra 2013. Dette ble kjent i god tid før fristen for å melde inn kvotesalg i 2012, og har sannsynligvis vært en medvirkende årsak til økt kvotesalg i 2012.

Dialogmøte 08.01

Økte investeringsmidler og gode fagmiljø er viktig for å hindre frafall i husdyrproduksjonen i Akershus. I forbindelse med sitt første fylkesstyremøte i 2013 inviterte Akershus Bondelag representanter fra Nortura, Tine, Tyr og Norsvin til dialogmøte om husdyrproduksjonen i Akershus.

Regionmøter denne uka

15.01 er det regionmøte for Nedre Romerrike, Vestregionen og Oslo. 16.01 er det møte for Øvre Romerrike.

Kjempeoppslutning om Landbruket i Sørum Kommune

Det var 67 engasjerte fremmøtte fra hele bygda som møtte på landbruksmøte i Lørenfallet i går.

Vestby Landbrukslag inviterer til medlemsmøte tirsdag 8. januar kl. 19.00

Møtet finner sted på Prestegården.

Sørum Bondelag inviterer til landbruksmøte på foreningshuset i Lørenfallet 8. januar kl:19.00

Målet for møtet er å synliggjøre landbruket som næring i Sørum kommune. Møt opp og delta på denne fagkvelden som også er en innledning og ”kickoff” foran studiearbeidet til jordbruksoppgjøret 2013.

Frist for påmelding Landbrukshelga 2013

Har du husket å melde deg på Landbrukshelga 2013? 7. januar er frist for påmelding. Vi arrangerer Eierskifte, Unge Bønder og Landbrukspolitisk kurs.

Trenger du hjelp med utarbeiding av viktige avtaler?

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Våre samarbeidspartnere