Nyheter fra Akershus Bondelag

Kravet overleveres i dag

Et felles krav fra jordbruket overleveres staten i dag.

Miljøtiltak: Fra sjablong til måltretting

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var på besøk i nedbørsfeltet til Haldenvassdraget 18. april, nærmere bestemt hos Erik og Barbra M. Glende på Østby i Hemnes.

Stili Mat i Vestby utnevnt til Bondevenner

Vestby Landbrukslag har utnevnt Stian Dæhli og Lina Aaker i Stili mat til bondevenner for sin satsing på lokalmat.

Ditt verdifulle nabolag

På Kråkstad Samfunnshus blir det 25. april holdt kurs i å lese historie og byggeskikk i et utvalgt kulturmiljø. Kurset arrangeres av Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

- Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornbønder kan tape på driften.

To bondevenner fra Høyre i Eidsvoll

Bondevenn-kampanjen ble i Eidsvoll avsluttet med to Høyre-politikere som har en god dialog med landbruket; Jens Aalborg og Tone Trøen.

Stordyrveterinærer ble ukas bondevenn i Eidsvoll

Stordyrveterinærer kåret til ukas bondevenner. Før Eidsvoll Landbruksforening møttes til styremøte denne uka, klarte de å samle de fire faste stordyrveterinærene i bygda, for å markere at de er gode bondevenner. Gisle Svindland, Kai-Arne Schie, Rolf Terje Nyen og Birgit Dønnum Jensen farter bygda rundt for å sikre dyrehelsa for bygdas matprodusenter.

Forskrifter for vannområdene

Her finner du forskriter for de forskjellige vannområdene

"Happy farmers" fra Levanger

Medlemmene i Ty-Bø Maskinlag i Levanger har gjort det igjen: En ny video går nå som en farsot på Youtube!

Godt besøkt våronnmøte

Det var godt oppmøte på Søndre Høland Landbrukslags tradisjonsrike våronnmøte i Fjøset på Kragtorp torsdag kveld. Maten ble sponset av Felleskjøpet, noe som falt i god jord hos mange! Stor takk til FK for dette!

6 Bondevenner utnevnt i Aurskog-Høland

Bondelagene i Aurskog-Høland har i dag arrangert Bondevenn-markering hos Hans Petter Kongtorp på Rud.

Brød(skive) til folket

Akershus Bondelag var i dag å finne i Oslo, der vi delte ut frokost til forbipasserende.

Ferske bondevenner i Vestby

Den 9. april var mange gode krefter samlet i Vestby for å slå ring om Delijordet.

Åsleia Gårdsbarnehage utnevnt til Bondevenn av Eidsvoll Landbruksforening

"Åsleia Gårdsbarnehage er et unikt tilbud der barna får være i nær kontakt med dyr og natur", sier Bjørn E Baadshaug og Irene Svendstad fra Landbruksforeningen.

Ordførerene i Ullensaker og Eidsvoll er Bondevenner

Ordfører i Eidsvoll Einar Madsen og Ordfører i Ullensaker Harald Espelund har begge blitt utnevnt til Bondevenn.

Bli med å dyrke Søndre Pavestad gård i Søndre Høland!

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård. På bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med å løse utfordringer han møter på gården fra nå og til september. Pavestad Gård i Søndre Høland (drevet av Petter Simonsen) er en av gårdene du kan være med å drive.

Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

Gårdsvarmekurs på Energigården

Det blir arrangert gårdsvarmekurs på Energigården tirsdag 9. april, kl 09.00-16.00. Kurset tar for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg. Arrangøren Energigården - Senter for bioenergi, ligger 4 km nord for Brandbu, langs RV34 på veien mot Fagernes. PÅMELDINGSFRIST I DAG!

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs i kommunestyresalen i Nannestad tirsdag 23. april kl 19.00. Påmelding innen 19. april til Harald Dahl: harald.dahl@nannestad.kommune.no

Bondepub

Sørum Bondelag arrangerer Bondepub på Meierigaarden Kro, fredag 5 april fra klokken 19.00. I tillegg til sosialt samvær blir det også bonde-quiz. Studieringene oppfordres til å stille med lag.

- Dette fungerer

Claude Soudé tok turen fra Frankrike for å fortelle Norges Bondelag hva som fungerer i demonstrasjonens hjemland.

Bli en bondevenn!

Norsk mat er verdt å ta vare på. Nå gir vi folk en anledning til å støtte sin favorittbonde på bondevenn.no

Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

Hvem høster det vi sår?

Folkeakademiet i Sørum, Sørum økoforening og Sørum bibliotek arrangerer åpent møte med Emil Mohr på Sørumsand bibliotek mandag 18. mars kl 19.00

Landbrukets utfordringer og muligheter i Nittedal og Skedsmo

Bondelagene i Skedsmo og Nittedal/Hakadal inviterer til åpent møte i aluaen på Li skole i Nittedal, torsdag 14. mars klokka 19.00.

Nittedal og Hakadal Bondelag er årets lokallag i Akershus!

På årsmøtet i Akershus Bondelag delte fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs ut prisen til årets lokallag i Akershus

Er det ønskelig med stadig økende import av råvarer?

Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs stilte dette spørsmålet til årsmøtet. I sin tale tok han for seg hvordan utviklingen viser at fokuset på stadig høyere ytelse i husdyrholdet presser fram økende import av råvarer til kraftfôrindustrien. Han mente at staten må delta i ordskiftet om det er ønskelig med stadig økende import av råvarer for å oppnå økt ytelse i husdyrproduksjonen, eller om vi kan styrke økonomien med andre virkemidler.

Jordflytting – kostbart, komplisert og væravhengig

Vestby Landbrukslag avholdt pressekonferanse på Follo Folkehøgskole 8. mars. Bakgrunnen var at Bioforsk har blitt brukt som jordvernalibi for etablering av IKEA på Delijordet i Vestby.

Pris for godt pågangsmot

Årets vinner har over lang tid jobbet for en produksjon som utgjør ryggraden i Norsk landbruksproduksjon…

Odd-Einar Hjortnæs gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag

Odd – Einar Hjortnæs ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i Akershus Bondelag.

Massivt oppmøte og krystallklar beskjed

230 bønder og andre landbruksinteresserte fyllte Kråkstad Samfunnshus nærmest til randen og ga med det et krystallklart politisk signal.

Stormøte: Økonomien i framtidas kornproduksjon

Det blir stormøte på Kråkstad Samfunnhus tirsdag 5. mars, klokka 18:30.

Sats på naturbruksutdanning

1. mars er søknadsfristen for de videregående skolene. Velg en skole der du trives sosialt og lykkes faglig!

Vestby kommune frykter IKEA glipper

Ifølge Østlandets Blad er rådmannen i Vestby nå bekymret for at IKEA vil velge et annet sted å etablere seg. Han mener det vil være et tap for hele regionen hvis Vestby mister IKEA.

1 av 5 bønder vil bli kvitt odelsloven

Nationen gjengir i dag en undersøkelse som viser at mens 57% av bøndene vil beholde ordningen med odelslov, vil 22% avskaffe loven.

Odd-Einar Hjortnæs tar gjenvalg som leder av Akershus Bondelag

Odd-Einar Hjortnæs har sittet som leder i Akershus Bondelag siden 2010 og har sagt seg villig til å stille til gjenvalg for 2013.

Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Nytt fagskoletilbud på Hvam fra høsten 2013

Nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse i landbruket starter ved Hvam vgs til høsten. Dette er en praktisk utdanning for bønder og andre som vil spesialisere seg i moderne korn- og planteproduksjon og lede og drive gården sin på en bedre måte. Passer også for rådgivere i landbruket.

Hva er viktigst i Bondelaget?

Utkast til nytt næringspolitisk program sendes nå ut på høring til fylkeslaga.

Hundåla takker for seg i Bondelagsstyret

Første nestleder Berit Hundåla har takket nei, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud tar et nytt år.

Gartnerhallen og Småbrukerlaget er igjen med i Samarbeidsrådet Øst.

Gartnerhallen og Bonde- og Småbrukerlaget ble opptatt som medlemmer igjen i Samarbeidsrådet Øst etter å ha vært ute noen år. Det skjedde på årsmøtet på Tines anlegg Kaldbakken i Oslo tirsdag. Elisabeth Irgens Hokstad (bildet), Larvik ble valgt til ny nestleder i styret etter Marit Bårnes, Larvik som trakk seg fra styret. Stående ser vi Harald Velsand, Norges Bondelag orientere om politiske skillelinjer i utkast til partiprogramma

Bilrebusløp i Nannestad!

Lørdag 2. mars blir det bilrebusløp i Nannestad. Oppstart klokka 13.00 ved Esso i Maura.

Trenger du en tunplan eller en hageplan?

Trenger du innspill til hvordan du kan gjøre utemiljøet på gården triveligere og tunet mer funksjonelt samtidig som du tar vare på tradisjonene? Å ta vare på tradisjonelle stauder, trær og busker, gjerne brukt i en ny og kreativ sammenheng kan gi gode og spennende løsninger som fungerer godt i ei ny tid på gården.

Slik skal kornproduksjonen økes

Ekspertgruppa for økt kornproduksjon overrakte sin rapport til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum på Bioforsk konferansen på Hamar onsdag.

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Landbruket sier fortsatt nei-takk til GMO

Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM

Fylkesordfører Jegstad beskyldt for å være inhabil i IKEA saken

Akershus Høyre er splittet i saken om IKEA, og i fylkesutvalget har partiet nå bedt om at behandlingen av saken blir utsatt til mars.

Dyrkbar jord skal kartlegges

Ifølge jordloven har dyrket mark det samme vernet som dyrkbar mark, men informasjonen om hvor den dyrkbare jorda finnes er mangelfull.

Fylkesmannen setter foten ned i Vestby

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Miljøvernavdelingen sier nei til nytt IKEA på Dehli-jordet i Vestby

Norsk landbrukspolitikk – muligheter og utfordringer i 2013.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum kommer i kveld til Hvam vgs, gymsalen. Nes og Akershus Senterparti inviterer til åpent møte. Møteleder vil være Erlend Grimstad, Senterpartiets 1. kandidat i Akershus

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere