Nyheter fra Akershus Bondelag

Næringspris til to melkeprodusenter i Nes

Nes næringsråd og Nes kommune delte fredag ut priser til næringslivet i kommunen. Innen landbruket ble det pris til Hans Arild Grøndal fra Grøndalen gård, og Frode og Torill Fallet fra Austmo gård.

Grønn utdanning i Akershus

Mange 16-åringer skal i løpet av våren bestemme seg for videregående utdanning. De videregående skolene i Akershus arrangerer åpne dager i januar, for at elevene skal kunne bli kjent med tilbudene. Vi har samlet en oversikt over naturbrukstilbudet i Akershus.

Ny dyrelinje på Hvam videregående

Fylkestinget i Akershus vedtok på møte tirsdag 17.12 at det skal opprettes en ny dyrelinje på Hvam videregående. Denne linja skal kombinere husdyrkunnskap med realfag, og forberede elever til veterinærutdanningen. Tilbudet blir det første av sitt slag i Akershus.

Sanner sier ja til IKEA

I en pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet opplyses det om at departementet godkjenner forretningsområde på Delijordet.

Skjerven Gård i Oslo på BBC!

BBC har vært på norgesbesøk for å filme Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Innslaget ble vist på BBC 10.12.2013. Landbruks og matdepartementet har også fått med seg saken, og minister Sylvi Listhaug kaller innslaget flott norgesreklame.

Utlysning av midler fra Smebøl Landbrukslegat

Søknadsskjema og mer info finner du her.

Stort engasjement i Vestby

Det var et imponerende oppmøte fra landbrukslag og bygdeungdomslag da Sylvi Listhaug besøkte Vestby på mandag.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier ja til IKEA på Delijordet

Listhaug hadde allerede bestemt seg da hun kom til Vestby på befaring i dag. Etter noen minutter i samtale med ordfører Jon Ødebehr (H) annonserte hun at LMD går inn for omdisponering av Delijordet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på befaring på Delijordet

Sylvi Listhaug kommer til Vestby mandag 25.11 for befaring på Delijordet. Vestby Landbrukslag mobiliserer for å vise motstanden mot etablering av IKEA på matjord.

Foredling av korn

I Skottland er whiskyproduksjonen viktig for etterspørsel etter bygg. Siden skotsk whisky er et stort eksportprodukt og et viktig konsumprodukt for skottene, er det mange destillerier i landet. På lederturen besøkte vi ett av dem, the Glendronach whiskydestillery, og gjengir her Bjørg og Barbro sine inntrykk fra besøket

”Noe har gått galt ”

Geir Kalheim fra Sørum Ap er bekymret for mangelen på næringsbygg langs E6. Leder i Sørum Bondelag Terje Fossen-Hellesjø har skrevet et tilsvar som dere kan lese her.

Nye telefonnummer til ansatte på Fylkeskontoret

Vi som jobber på fylkeskontoret har fått ny telefonløsning og dermed nye direktenummer. Hovednummeret 22 05 48 48 blir det samme. De nye nummerene våre finner du her.

Muligheter i såkorn

På lederturen til Skottland besøkte vi en bonde som overtok gården i arv fra faren da han var 16 år gammel, da faren døde. Gården er leid - som de fleste andre gårder i Skottland, men er utvidet med jord som bonden har kjøpt til for egen regning. Virksomheten består i dyrking, rensing og salg av såkorn.

Hvordan tilpasser vi oss?

Hvordan kan vi og vil vi som matprodusenter utvikle og tilpasse oss nye betingelser, var noe av tanken bak turen som Akershus Bondelag arrangerte for sine tillitsvalgte på Ledersamlingen 2013. 6. november reiste 45 tillitsvalgte til Skottland for å se nærmere på det skotske landbruket og deres utfordringer.

Temaark for økt kornproduksjon

I forbindelse med prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" har Bioforsk utarbeidet syv temaark med råd for økt avling.

Norges Bondelag på hugget under ØKOSLO

Norges Bondelag er medarrangør på en rekke events under den økologiske uken i hovedstaden

Landart i Gjerdrum har tatt helt av!

Videoen som viser "Verden største Skrik" i Gjerdrum har gått landet rundt. Her kan du lese artikkelen i Romerikes Blad og se videoen.

Fagseminar om Økologisk produksjon på Bygdøy Kongsgård

Norges Bondelag og Oikos-Økologisk Norge inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Bygdøy Kongsgård mandag 14. oktober 10:00 - 14:30.

Godtbondevett.no - psykisk helse på dagsorden i landbruket

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket.

Verdens største "Skrik" - i Gjerdrum

Under LANDART 2013 i Gjerdrum i Akershus skal bønder pløye verdens største "Skrik" av Edvard Munch.

Startskuddet for fagskolen på Hvam

Torsdag 26. september møttes fagskolestudentene for første gang - 21 voksne, godt skolerte og motiverte studenter - alle med klare oppfatninger om hva de skulle bruke utdannelsen i planteproduksjon og driftsledelse til. Nå har de to år med deltidsstudier foran seg før de kan kalle seg agroteknikere.

Forsvarsjefen vil ha beredskapslager for korn

Norges Bondelag støtter forslaget om beredskapslager for korn som forsvarsjef Sunde lanserte i en felles kronikk med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Nationen. Nils T. Bjørke mener at matsikkerhet også er et tema som er viktig ved årets stortingsvalg.

Alltid Åpen Gård i Eidsvoll – sånn er det bare!

Eidsvoll Landbruksforening arrangerte den 11 august Åpen Gård for 25. gang. Hvordan gjør de det egentlig?

"Å flytte matjord er vanskelig. Å flytte IKEA burde gå bra."

Det var responsen fra Venstres stortingskandidat Solveig Schytz på Twitter, etter en reportasje i Østlandets Blad om bonde Jon Øivind Røed som har personlig erfaring med dyrking av korn på flyttet matjord.

Sigurd Enger er valgt inn i Norges Bondelags Miljøutvalg

Nestleder i Akershus Bondelag Sigurd Enger fra Nordre Høland er nytt medlem av Miljøutvalget i Norges Bondelag. Svein Stubberud fortsetter som leder i Kornutvalget.

Nye nettsider for bygdeturisme og gardsmat

Næringsorganisasjonen HANEN som gjør det betydelig lettere å finne frem til de gode opplevelsene i Bygde-Norge.

Nýr er en Spesialitet

Nýr fra Grøndalen gårdsmeieri ble tildelt Matmerk sitt kvalitetsmerke Spesialitet på Næringsseminaret på Nes Kulturhus.

Vil du bygge landbruksbygg i tre?

Velkommen til treseminar på Eidsverket, Bjørkelangen fredag 14. juni kl 09-16. Påmelding senest mandag 10. juni.

Innspill til Regionalt Næringsprogram 2014-2016

I mars begynte Fylkesmannen i Oslo og Akershus arbeidet med Regionalt Næringsprogram 2014-2016, og det bes nå om innspill. Frist for innspill er 15. august.

Våronna i Akershus

Som alle er klare over har den seine våren og store mengder nedbør gjort våronna usedvanlig forsinka i Akershus. Vi oppfordrer dere til å stå sammen og hjelpe hverandre der det er mulig. Er du ferdig med våronna så ta en tur til nabo'n og hør om han trenger hjelp. Det er et helt spesielt år, og vi har hørt fra mange av dere som er bekymra og stressa. Det kan være nyttig å samles og utveksle erfaringer og bekymringer med andre i samme situasjon.

Bygdeutviklingsprisen 2013 - Hjelp oss å finne gode kandidater!

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien i år er på 250.000 kroner.

2 Akershusinger inn i styret i HANEN Viken

HANEN Viken avholdt ekstraordinært årsmøte på Vulkan 25. april. Her ble det valgt nytt styre med blant annet Lise Kristensen (Huser gård) og Hans Arild Grøndahl (Nyr) fra Akershus.

"Juster mengden ved sein såing"

"Ved sein såing bør gjødselmengden reduseres og såkornmengden økes" skriver Norsk Landbruk.

Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

McDonalds Farm i Eidsvoll

Minne Gård er den første nordiske gården som får status som "flagship farm" skriver Nationen.

Viktig barriere brutt

En viktig barriere er brutt når landbruket i år får en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Regjeringen oppfyller dermed egne mål og formuleringer om å videreutvikle og forsterke inntektsutviklingen landbruket har hatt fra 2005 sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Regn på jordbruksoppgjøret!

Hvordan vil jordbruksoppgjøret 2013-2014 slå ut for deg?

Sterke stemmer

Det inviteres til en spennende dag i anledning 100 år medkvinners stemmerett i Teatersalen Brumundal 6. juni

"Knoppskyting fra fast grunn"

Nes Landbrukslag, Hvam Agro Utvikling og Nes Kulturhus inviterer til næringsseminar med Arne Hjeltnes, Heine Totland og Andreas Viestad på Nes Kulturhus 4. juni.

Staten tilbyr 25 000 kr per årsverk

Staten tilbyr jordbruket ei ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 25.000 kr per årsverk. -Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Er du en Askeladd?

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen, som er 30.000 kroner, kan deles mellom to kandidater og utdeles på Norges Bondelags årsmøte hvert år i juni måned.

Årsmelding for vannområdeutvalget Morsa 2011

Vi har fått meldingen tilsendt. Den inneholder blant annet informasjon om hva som ble gjort på landbruksområdet i vannområdet.

Fjorgvin danser for matjorda

Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land?

- Store investeringer lønner seg ikke

Lav inntekt og for svake investeringsordninger gjør store investeringer i landbruket ulønnsomme, fastslår ny rapport.

FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILTAK I OSLO OG AKERSHUS

HØRINGSUTTALELSE FRA AKERSHUS BONDELAG

Utmarksavdelingen arrangerer jaktlederkurs

12 timers jaktlederkurs holdes i Nes fredag kveld 31.mai og lørdag 1.juni. Påmelding innen 10.mai.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Mattilsynet oppfordrer veterinærer og produsenter til å melde fra ved mistanke om Schmallenbergvirus

Produsenter og privatpraktiserende veterinærer vil være de første som oppdager sykdom som kan være forårsaket av dette viruset. Mattilsynet ber derfor om deres bistand til å observere og melde fra dersom de tilfeldigvis påtreffer tilfeller som kan være forenlig med denne sjukdommen på avkom etter drøvtyggere

Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere