Nyheter fra Akershus Bondelag

Blaker Bondelag og Blaker Bygdekvinnelag inviterer deg til Brannslokning, brannsikringskurs og HMS - dag på Mork grendehus lørdag 29.mars.

Inviterer til vårmøte med familie

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte med familie lørdag den 5. april.

Fokuserer på kornbøndenes lønn

Sigurd Enger (49) tar over som leder i Akershus Bondelag etter Odd-Einar Hjortnæs. Hovedfokus for Enger og resten av styret blir positiv lønnsutvikling for bonden, med korn som 1.prioritet.

Ble årets lokallag

Sørum Bondelag fikk utmerkelsen som årets lokallag for gjennom flere år å ha bygget kunnskap hos lokalpolitikerne om hva landbruket står for og hva det representerer i form av verdiskaping.

Vant årets Stå-på-pris

Øyvind Kjølberg fikk årets stå på pris for sitt utrettelige arbeid for å verne ett av de mest produktive jordbruksarealene i Akershus mot nedbygging.

Årsmøte med stort engasjement

Gjennom Felleskjøpet Agri har bøndene berget Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn. Nå må Staten være sitt ansvar bevisst å sørge for å dekke kostnadene ved bruken av siloen, og ikke velte den over på eierne.

Knut Storberget på besøk hos Vestby Landbrukslag

Dialog og kontakt med politikere er svært viktig for Bondelaget. Vestby Landbrukslag tar dette på alvor og hadde torsdag 13. februar besøk av storingsrepresentant Knut Storberget og rådgiver Tone Merete Hansen.

Størst tap for storsamfunnet

Dersom regjeringen velger å skvise dagens kornproduksjon i streben etter billigst mulig matproduksjon, er det storsamfunnet som vil tape på lengre sikt. Det var en av konklusjonene da lokallagsstyrene i Akershus nylig var samlet på regionmøtene. Årets jordbruksforhandlinger og fremtiden for norsk kornproduksjon var sentrale temaer. Hvordan den norske regjeringen ser for seg norsk kornproduksjon ble diskutert med stort engasjement.

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst

Samarbeidsrådet Øst avholdt tirsdag 11. februar sin årssamling hos Nortura Tønsberg. Hans Harald Kirkevold fra Landkreditt tok over ledervervet etter Bente Roer (Nortura).

Vil ikke ha ny skole på dyrka mark

Bondelagene i Sørum har levert en høringsutalelse til Sørum kommune angående plassering av nye Vesterskaun skole.

Politikere ønsker mer langsiktighet og forutsigbarhet i landbrukspolitikken

190 landbruksinteresserte deltakere hadde møtt opp på Ås kino for å høre hva politikerne ville med norsk landbrukspolitikk. I panelet satt Olav Moe, KrF, Knut Storberget, Ap, Pål Farstad, V, og Charlotte Spurkeland, H.

Skedsmo Bondelag og Nittedal/Hakadal Bondelag inviterer til kurs i brannsikring

HMS-kampanjen ruller fortsatt og onsdag 12. februar inviterer bondelagene i Skedsmo og Nittedal/Hakadal til kurs i Brannsikring og Brannslokning på Holum gård. Kari-Anne Svenneby Aanerud fra Landbrukets HMS-tjeneste gir en innføring i brannsikring i landbruket. Det blir også slokkeøvelse med Nedre Romerike brann- og redningskorps.

Vellykket Lanbrukshelg!

Hele 163 deltagere fant veien til Hurdalsjøen Hotel for årets Landbrukshelg. Flest deltagere var det på bondelagets Unge Bønder kurs, der 33 ungdom var på plass for å få en innføring i livet som ung bonde.

Regionmøter i Akershus Bondelag

Onsdag 22. januar går vi i gang med det første av årets regionmøter da lokallagene i Øvre Romerike samles på Dokken Velhus, Eidsvoll. De neste to ukene skal det gjennomføres regionmøter i alle fire regionene. Vi har et spennende år foran oss, først og fremst i jordbruksforhandlingene med den nye regjeringen. Arbeidet fram mot jordbruksforhandlingene blir også hovedtema for regionmøtene.

Kunngjøring av årsmøte i Akershus Bondelag 2014

Årsmøtet i Akershus Bondelag finner i år sted torsdag 13. mars på Marikollen i Rælingen.

MDGs Rasmus Hansson ønsker nullvisjon for tap av matjord

I Stortingets spørretime forrige uke spurte MDGs representant Rasmus Hansson om regjeringen ville gå inn for en nullvisjon for tap av matjord. Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug svarte ikke overraskende nei på dette spørsmålet. Senere samme dag var Hansson i Vestby på åpent møte om nettopp jordvern.

Bli med på #felfienor

Nå har også norske bønder blitt med på felfie-trenden.

Næringspris til to melkeprodusenter i Nes

Nes næringsråd og Nes kommune delte fredag ut priser til næringslivet i kommunen. Innen landbruket ble det pris til Hans Arild Grøndal fra Grøndalen gård, og Frode og Torill Fallet fra Austmo gård.

Grønn utdanning i Akershus

Mange 16-åringer skal i løpet av våren bestemme seg for videregående utdanning. De videregående skolene i Akershus arrangerer åpne dager i januar, for at elevene skal kunne bli kjent med tilbudene. Vi har samlet en oversikt over naturbrukstilbudet i Akershus.

Ny dyrelinje på Hvam videregående

Fylkestinget i Akershus vedtok på møte tirsdag 17.12 at det skal opprettes en ny dyrelinje på Hvam videregående. Denne linja skal kombinere husdyrkunnskap med realfag, og forberede elever til veterinærutdanningen. Tilbudet blir det første av sitt slag i Akershus.

Sanner sier ja til IKEA

I en pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet opplyses det om at departementet godkjenner forretningsområde på Delijordet.

Skjerven Gård i Oslo på BBC!

BBC har vært på norgesbesøk for å filme Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Innslaget ble vist på BBC 10.12.2013. Landbruks og matdepartementet har også fått med seg saken, og minister Sylvi Listhaug kaller innslaget flott norgesreklame.

Utlysning av midler fra Smebøl Landbrukslegat

Søknadsskjema og mer info finner du her.

Stort engasjement i Vestby

Det var et imponerende oppmøte fra landbrukslag og bygdeungdomslag da Sylvi Listhaug besøkte Vestby på mandag.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier ja til IKEA på Delijordet

Listhaug hadde allerede bestemt seg da hun kom til Vestby på befaring i dag. Etter noen minutter i samtale med ordfører Jon Ødebehr (H) annonserte hun at LMD går inn for omdisponering av Delijordet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på befaring på Delijordet

Sylvi Listhaug kommer til Vestby mandag 25.11 for befaring på Delijordet. Vestby Landbrukslag mobiliserer for å vise motstanden mot etablering av IKEA på matjord.

Foredling av korn

I Skottland er whiskyproduksjonen viktig for etterspørsel etter bygg. Siden skotsk whisky er et stort eksportprodukt og et viktig konsumprodukt for skottene, er det mange destillerier i landet. På lederturen besøkte vi ett av dem, the Glendronach whiskydestillery, og gjengir her Bjørg og Barbro sine inntrykk fra besøket

”Noe har gått galt ”

Geir Kalheim fra Sørum Ap er bekymret for mangelen på næringsbygg langs E6. Leder i Sørum Bondelag Terje Fossen-Hellesjø har skrevet et tilsvar som dere kan lese her.

Nye telefonnummer til ansatte på Fylkeskontoret

Vi som jobber på fylkeskontoret har fått ny telefonløsning og dermed nye direktenummer. Hovednummeret 22 05 48 48 blir det samme. De nye nummerene våre finner du her.

Muligheter i såkorn

På lederturen til Skottland besøkte vi en bonde som overtok gården i arv fra faren da han var 16 år gammel, da faren døde. Gården er leid - som de fleste andre gårder i Skottland, men er utvidet med jord som bonden har kjøpt til for egen regning. Virksomheten består i dyrking, rensing og salg av såkorn.

Hvordan tilpasser vi oss?

Hvordan kan vi og vil vi som matprodusenter utvikle og tilpasse oss nye betingelser, var noe av tanken bak turen som Akershus Bondelag arrangerte for sine tillitsvalgte på Ledersamlingen 2013. 6. november reiste 45 tillitsvalgte til Skottland for å se nærmere på det skotske landbruket og deres utfordringer.

Temaark for økt kornproduksjon

I forbindelse med prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" har Bioforsk utarbeidet syv temaark med råd for økt avling.

Norges Bondelag på hugget under ØKOSLO

Norges Bondelag er medarrangør på en rekke events under den økologiske uken i hovedstaden

Landart i Gjerdrum har tatt helt av!

Videoen som viser "Verden største Skrik" i Gjerdrum har gått landet rundt. Her kan du lese artikkelen i Romerikes Blad og se videoen.

Fagseminar om Økologisk produksjon på Bygdøy Kongsgård

Norges Bondelag og Oikos-Økologisk Norge inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Bygdøy Kongsgård mandag 14. oktober 10:00 - 14:30.

Godtbondevett.no - psykisk helse på dagsorden i landbruket

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket.

Verdens største "Skrik" - i Gjerdrum

Under LANDART 2013 i Gjerdrum i Akershus skal bønder pløye verdens største "Skrik" av Edvard Munch.

Startskuddet for fagskolen på Hvam

Torsdag 26. september møttes fagskolestudentene for første gang - 21 voksne, godt skolerte og motiverte studenter - alle med klare oppfatninger om hva de skulle bruke utdannelsen i planteproduksjon og driftsledelse til. Nå har de to år med deltidsstudier foran seg før de kan kalle seg agroteknikere.

Forsvarsjefen vil ha beredskapslager for korn

Norges Bondelag støtter forslaget om beredskapslager for korn som forsvarsjef Sunde lanserte i en felles kronikk med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Nationen. Nils T. Bjørke mener at matsikkerhet også er et tema som er viktig ved årets stortingsvalg.

Alltid Åpen Gård i Eidsvoll – sånn er det bare!

Eidsvoll Landbruksforening arrangerte den 11 august Åpen Gård for 25. gang. Hvordan gjør de det egentlig?

"Å flytte matjord er vanskelig. Å flytte IKEA burde gå bra."

Det var responsen fra Venstres stortingskandidat Solveig Schytz på Twitter, etter en reportasje i Østlandets Blad om bonde Jon Øivind Røed som har personlig erfaring med dyrking av korn på flyttet matjord.

Sigurd Enger er valgt inn i Norges Bondelags Miljøutvalg

Nestleder i Akershus Bondelag Sigurd Enger fra Nordre Høland er nytt medlem av Miljøutvalget i Norges Bondelag. Svein Stubberud fortsetter som leder i Kornutvalget.

Nye nettsider for bygdeturisme og gardsmat

Næringsorganisasjonen HANEN som gjør det betydelig lettere å finne frem til de gode opplevelsene i Bygde-Norge.

Nýr er en Spesialitet

Nýr fra Grøndalen gårdsmeieri ble tildelt Matmerk sitt kvalitetsmerke Spesialitet på Næringsseminaret på Nes Kulturhus.

Vil du bygge landbruksbygg i tre?

Velkommen til treseminar på Eidsverket, Bjørkelangen fredag 14. juni kl 09-16. Påmelding senest mandag 10. juni.

Innspill til Regionalt Næringsprogram 2014-2016

I mars begynte Fylkesmannen i Oslo og Akershus arbeidet med Regionalt Næringsprogram 2014-2016, og det bes nå om innspill. Frist for innspill er 15. august.

Våronna i Akershus

Som alle er klare over har den seine våren og store mengder nedbør gjort våronna usedvanlig forsinka i Akershus. Vi oppfordrer dere til å stå sammen og hjelpe hverandre der det er mulig. Er du ferdig med våronna så ta en tur til nabo'n og hør om han trenger hjelp. Det er et helt spesielt år, og vi har hørt fra mange av dere som er bekymra og stressa. Det kan være nyttig å samles og utveksle erfaringer og bekymringer med andre i samme situasjon.

Bygdeutviklingsprisen 2013 - Hjelp oss å finne gode kandidater!

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien i år er på 250.000 kroner.

2 Akershusinger inn i styret i HANEN Viken

HANEN Viken avholdt ekstraordinært årsmøte på Vulkan 25. april. Her ble det valgt nytt styre med blant annet Lise Kristensen (Huser gård) og Hans Arild Grøndahl (Nyr) fra Akershus.

"Juster mengden ved sein såing"

"Ved sein såing bør gjødselmengden reduseres og såkornmengden økes" skriver Norsk Landbruk.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere