Nyheter fra Akershus Bondelag

Kurs for tillitsvalgte 12. januar

12. januar inviteres spesielt nye, men også erfarne tillitsvalgte til samling på fylkeskontoret til Akershus Bondelag. Her blir det mulig å få hjelp og ideer til hvordan gjøre jobben som lokal tillitsvalgt og bli oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. Dette er også en anledning til å treffe og diskutere med kolleger, og det blir satt av tid til å utveksle erfaringer og ideer. Kurset avholdes i fylkeskontorets lokaler på Grønt Fagsenter Hvam, og det vil vare fra kl 18.30 til kl 21.30.

Vannforvaltning og landbruk

Jordbruket er en stor påvirker av vannkvalitet i bekker og vassdrag. Akershus Bondelag jobber mye med tematikken, og ivaretar bøndenes interesse i arbeidet med å forbedre vannkvalitet. Vi mener at det er mulig å forene matproduksjon og god vannkvalitet. Vi har mange tillitsvalgte som representerer landbruket i vannområdene, og årlig har vi et møte for å dele erfaringer og bli bedre. I denne nettsaken følger et referat fra høstens møte.

Glimt fra Sverige - med Akershus og Østfold briller på

Noen smakebiter fra gårsdagens innledninger i Tanumstrand. Nyttige innblikk i hvordan svenske bønders hverdag er! Takk til Hans-Ola Olsson, Henrik Mattsson, Robert Larsson, Christer Jansson og Rikard Mikaels for at dere delte av deres erfaringer.

Må øke matproduksjonen med èn prosent per år

FAO og Stortinget har tallfestet ambisiøse målsettinger for matproduksjonen. Dette forplikter både matprodusentene og politikerne – også i Oslo og Akershus.

Jordvern: Hvorfor ta vare på matjorda?

Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. For Oslo/Akershus betyr det kun 0,63 dekar pr. person. Årlig flytter 20 000 mennesker til vår region. Skal vi klare å opprettholde matproduksjonen trenger vi all den matjorda vi har.

Flotte arrangementer på Åpen gård

De tre lokallagene i Akershus som har arrangert Åpen gård gjennomførte med glans hver sin flotte dag med mange besøkende. Med norsk sommervær på sitt beste, og strålende innsats fra lokallagene, fikk gjestene oppleve gårdslivets mange spennende sider.

Ulven og internasjonale forpliktelser

De som ønsker seg mer ulv i Norge begrunner ofte dette med at vi er forpliktet til å ta vare på ulven gjennom internasjonale konvensjoner. De som er for ulv skal få ha den meningen, det respekterer vi i Akershus Bondelag, men de må forklare hvorfor de vil ha ulv i Norge, ikke være feige å gjemme deg bak formuleringer om internasjonale forpliktelser.

Kritisk til jordflytting

En Bioforskrapport bestilt av IKEA legitimerer jordflytting på Deli-jordet i Vestby. Vestby Landbrukslag er likevel meget skeptisk: - Vi har sett flere mislykkede jordflyttingsprosjekter i området, sier nestleder Øyvind Kjølberg og skuer utover et ødelagt jorde som pga. store steiner og fyllmasser helt opp i dagen gjør det nærmest umulig å dyrke. Se Øyvind på NRK Østlandssendingen i går kveld.

Akershusbønder vil produsere mer korn

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2015

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 12.03.2015 på Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud, se også http://www.sormarka.no/

Søk penger fra Smebøls Landbrukslegat

Legatets formål er å styrke landbrukets anseelse i Akershus. Søknadsfrist 1. mars.

Fokus på jordvern nytter

For noen år tilbake arrangerte Akershus Bondelag seminar for lokalpolitikere i Akershus på Eidsvoll. Her lanserte vi og Snøhetta planer for ny by på Minnesund. Bakteppet var en ventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene fremover. Tilstede var SV-politiker Jane Bråthen fra Sørum. Hun har i disse dager valgt å melde overgang til SP.

Møte i felles korn- og miljøutvalg Akershus/Østfold

I dag er det møte i felles korn- og miljøutvalg på Grønt Fagsenter, Hvam. I utvalget sitter bønder fra Akershus og Østfold - og noen av temaene som diskuteres i dag er: innspill til Norges Bondelag på klimapolitikken, kornprogrammet for Akershus og Østfold, foran Jordbruksforhandlingene 2015 og høring om vannforvaltningen i Glomma og grensevassdragene. Viktige temaer som berører bøndene i begge fylker.

Setter sin lit til støttepartiene

Fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger, uttaler til Bondebladet at han setter sin lit til støttepartiene i forkant av årets budsjettforhandling i Stortinget.

Grunneiers muligheter - ferdsel i kulturlandskapet

Utmarksavdelingen i Akershus/Østfold inviterer til temakveld for grunneiere og andre interesserte - Ferdsel i kulturlandskapet i tettstednære strøk (allemannsretten, friluftsloven og grunneiers muligheter). 14. oktober 2014 kl 1800-2100 på "Antikklåven" på Ås (adresse: Fagerli gård, Dylterudvegen 14).

Ny besøksrekord på Åpen Gård i Eidsvoll!

2500 besøkende trosset regnværet og tok turen til Åpen Gård på Hoel gård i Eidsvoll. Eidsvoll Landbruksforening hadde et godt planlagt arrangement med mange aktivitetstilbud.

Åpen gård i Akershus

I år er det fem gårder/lokallag som arrangerer Åpen gård i vårt fylke. Eidsvoll og Skedsmo er først ute, allerede søndag 17. august kan du reise til disse stedene for å besøke en åpen gård. Helga etter følger Hurdal opp lørdag 23. august, mens Ullensaker og Asker/Bærum avslutter med sine arrangement søndag24. august! Dere har mye å glede dere til!

Bygdeungdomslaget inviterer til Bygdedag og politisk debatt på Hvam, lørdag 19.juli

Bondelagsmedlemmer med familie ønskes hjertelig velkommen til bygdedag på Hvam i Nes den 19. juli. Bygdedagen åpner klokken 11.00 og avsluttes klokken 15.00. Bygdeungdomslaget arrangerer aktiviteter og program for hele familien, i tillegg har lag og organisasjoner stands. Bygdedagen er et åpent arrangement i forbindelse med Bygdeungdomslagets landsstevne.

Nytt studie innen Driftsledelse gartner og grønt

Fagskoleutdanning for de som vil videreutdanne seg innen gartner- og grøntbransjen er etablert.

Akershusbønder prega opptoget!

Med 16 traktorer og om lag 300 marsjerende akershusbønder satte fylket sitt preg på det storstilte opptoget for norsk matproduksjon i Oslo 20.mai.

Aksjonen går inn i ny fase

Fredag oppheva Akershus Bondelag sin blokade ved Cardinal foods.

Se glimt fra aksjonene!

Akershus Bondelag aksjonerer for fullt - her følger en bildeserie:

Invitasjon til gratis miljørådsgrupper og temamøter

Bønder i vannområdet Leira-Nitelva inviteres til å delta i miljørådsgrupper.

Kritisk lavt og tar fra de mindre

”Hvordan vil vi at maten vår skal bli produsert?" Fylkesleder Sigurd Enger i Akershus Bondelag tolker regjeringens svar på et slikt spørsmål til at de ønsker at den skal produseres mer og mer som en hvilken som helst industriproduksjon i den tro at jo større produksjonsforholdene er, jo bedre er det.

Fagseminar om usmannskultur og bygningsarv

24. april arrangerer Husmannsseminaret fagdag om eldre landbrukseiendommer.

Vel gjennomført påskekampanje

Alle de 37 kommunestyrepolitikerne i Aurskog-Høland fikk utdelt lokalproduserte egg og personlig hilsen.

Kulturminnebøndene inviterer

Få med deg alt det spennende som skjer på Huser og Veset gard i vår og sommer!

POLITIKERFROKOST 10. APRIL

Bønder fra Akershus var med da Norges Bondelag inviterte politikerne til frokost foran Stortinget.

Grunnlovsvegen.no – den ultimate guiden til Eidsvoll

Grunnnlovsvegen.no er en nyetablert nettside hvor det skal være mulig å finne alt Eidsvoll har å tilby. Slagordet vårt er «Vegen til gode opplevelser i Eidsvoll» og det er akkurat det vi vil at Grunnlovsvegen.no skal være, både for turister og Eidsvollinger.

Bygdegründer fra Akershus?

Da kan du vinne 30 000 kroner! Meld deg på Askeladdprisen!

Les innspillet til jordbruksoppgjøret!

Akershus Bondelag har kommet med innspill til det forestående jordbruksoppgjøret. Innspillene kan du lese på nett.

- Viktig at bøndene tar muligheten

Et prosjekt med flere tiltak for at turister skal bruke mer tid i Nes er i startgropa. Anne Kristin Rolstad i styret i Akershus Bondelag mener bøndene nå må kjenne sin besøkelsestid

Les årsmeldinga!

Akershus Bondelags årsmelding er nå ferdig og godkjent.

Blaker Bondelag og Blaker Bygdekvinnelag inviterer deg til Brannslokning, brannsikringskurs og HMS - dag på Mork grendehus lørdag 29.mars.

Inviterer til vårmøte med familie

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte med familie lørdag den 5. april.

Fokuserer på kornbøndenes lønn

Sigurd Enger (49) tar over som leder i Akershus Bondelag etter Odd-Einar Hjortnæs. Hovedfokus for Enger og resten av styret blir positiv lønnsutvikling for bonden, med korn som 1.prioritet.

Ble årets lokallag

Sørum Bondelag fikk utmerkelsen som årets lokallag for gjennom flere år å ha bygget kunnskap hos lokalpolitikerne om hva landbruket står for og hva det representerer i form av verdiskaping.

Vant årets Stå-på-pris

Øyvind Kjølberg fikk årets stå på pris for sitt utrettelige arbeid for å verne ett av de mest produktive jordbruksarealene i Akershus mot nedbygging.

Årsmøte med stort engasjement

Gjennom Felleskjøpet Agri har bøndene berget Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn. Nå må Staten være sitt ansvar bevisst å sørge for å dekke kostnadene ved bruken av siloen, og ikke velte den over på eierne.

Knut Storberget på besøk hos Vestby Landbrukslag

Dialog og kontakt med politikere er svært viktig for Bondelaget. Vestby Landbrukslag tar dette på alvor og hadde torsdag 13. februar besøk av storingsrepresentant Knut Storberget og rådgiver Tone Merete Hansen.

Størst tap for storsamfunnet

Dersom regjeringen velger å skvise dagens kornproduksjon i streben etter billigst mulig matproduksjon, er det storsamfunnet som vil tape på lengre sikt. Det var en av konklusjonene da lokallagsstyrene i Akershus nylig var samlet på regionmøtene. Årets jordbruksforhandlinger og fremtiden for norsk kornproduksjon var sentrale temaer. Hvordan den norske regjeringen ser for seg norsk kornproduksjon ble diskutert med stort engasjement.

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst

Samarbeidsrådet Øst avholdt tirsdag 11. februar sin årssamling hos Nortura Tønsberg. Hans Harald Kirkevold fra Landkreditt tok over ledervervet etter Bente Roer (Nortura).

Vil ikke ha ny skole på dyrka mark

Bondelagene i Sørum har levert en høringsutalelse til Sørum kommune angående plassering av nye Vesterskaun skole.

Politikere ønsker mer langsiktighet og forutsigbarhet i landbrukspolitikken

190 landbruksinteresserte deltakere hadde møtt opp på Ås kino for å høre hva politikerne ville med norsk landbrukspolitikk. I panelet satt Olav Moe, KrF, Knut Storberget, Ap, Pål Farstad, V, og Charlotte Spurkeland, H.

Skedsmo Bondelag og Nittedal/Hakadal Bondelag inviterer til kurs i brannsikring

HMS-kampanjen ruller fortsatt og onsdag 12. februar inviterer bondelagene i Skedsmo og Nittedal/Hakadal til kurs i Brannsikring og Brannslokning på Holum gård. Kari-Anne Svenneby Aanerud fra Landbrukets HMS-tjeneste gir en innføring i brannsikring i landbruket. Det blir også slokkeøvelse med Nedre Romerike brann- og redningskorps.

Vellykket Lanbrukshelg!

Hele 163 deltagere fant veien til Hurdalsjøen Hotel for årets Landbrukshelg. Flest deltagere var det på bondelagets Unge Bønder kurs, der 33 ungdom var på plass for å få en innføring i livet som ung bonde.

Regionmøter i Akershus Bondelag

Onsdag 22. januar går vi i gang med det første av årets regionmøter da lokallagene i Øvre Romerike samles på Dokken Velhus, Eidsvoll. De neste to ukene skal det gjennomføres regionmøter i alle fire regionene. Vi har et spennende år foran oss, først og fremst i jordbruksforhandlingene med den nye regjeringen. Arbeidet fram mot jordbruksforhandlingene blir også hovedtema for regionmøtene.

Kunngjøring av årsmøte i Akershus Bondelag 2014

Årsmøtet i Akershus Bondelag finner i år sted torsdag 13. mars på Marikollen i Rælingen.

MDGs Rasmus Hansson ønsker nullvisjon for tap av matjord

I Stortingets spørretime forrige uke spurte MDGs representant Rasmus Hansson om regjeringen ville gå inn for en nullvisjon for tap av matjord. Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug svarte ikke overraskende nei på dette spørsmålet. Senere samme dag var Hansson i Vestby på åpent møte om nettopp jordvern.

Bli med på #felfienor

Nå har også norske bønder blitt med på felfie-trenden.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere