Nyheter fra Akershus Bondelag

Jordbruksoppgjøret: Tilbudet legges frem i dag - onsdag 9. mai

Staten legger fram sitt tilbud til jordbruket onsdag 9. mai. Tidspunkt blir opplyst senere. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverte den 27. april jordbrukets krav i samband med årets jordbruksforhandlingar. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Vil du bli årets Askeladd?

Har du etablert ny næringsvirksomhet på bygda og er under 35 år - så søk!

Tur til Borgeby Fältdagar 2012

Lavenergiprosjektet inviterer til tur til Sverige og Borgeby Feltdager 26. -28. juni. Dette er en fagtur og tillitsvalgte i lokallagene blir prioritert som deltakere.

Asker og Bærum Bondelag har rundet 100 år!

Jubileet ble feiret med stor fest på Sem Gjestegård med ordfører fra Bærum og varaordfører fra Asker tilstede.

Våronntur for lokalpolitikere i Eidsvoll

Eidsvoll Landbruksforening inviterte med seg lokalpolitikerene på våronntur for å se på både nytt kufjøs, jordvernutfordringer, potetdyrking, gårdsbutikk og eggproduksjon.

Akershus kan få nye byer

Statistisk Sentralbyrå forventer at Oslo og Akershus vil få over 400.000 nye innbyggere innen 2040. Hvor skal alle sammen bo? Helt nye byer i Akershus er et forslag.

Her er fylkesnytt for Oslo og Akershus

Bruker du hørselsvern?

Her er nyhetsbrev fra LHMS

Mange lokallag med påskeaktiviteter

Mange av lokallagene har i forbindelse med påskeaksjonen til Norges Bondelag "ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder" hatt ulike aktiviteter rettet mot politikere og "folk flest"

Fet jordbruksforening møtte politikerne i kommunen

Budskapet var enkelt: Ikke bygg ned dyrket mark – vi ønsker fortsatt kortreist mat.

God påske

Gjerdrum Bondelag har fått hjelp av barna på kulturskolen til å dekorere påskehilsen langs veien. Dette gir god påskestemning! Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske! Kontoret vil være stengt i påskeuken.

Påskefrokost på Gamle Raadhus

Akershus Bondelag inviterte fylkespolitikere og stortingsbenken i Akershus på frokost på Gamle Raadhus restaurant i forbindelse med påskeaksjonen den 27. mars.

Strid om gårdssalg i Asker

Politikerne har gitt grønt lys for at et aksjeselskap skal få kjøpe gården med bygninger og jorder for hele 25 millioner kroner. Det får bøndene til å reagere.

Fagmøte korn på Holstad

Kornutvalget i Akershus- og Østfold Bondelag, fylkesmannen i Østfold og fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte forrige uke til fagmøte korn på Holstad. med over 80 oppmøtte må man si at temaet "suksess med tørking og lagring av eget korn" traff godt. Her finner du presentasjonene fra møtet.

Øko-mat øker salget

Det ble solgt økologisk mat for over en milliard kroner i Norge i fjor. Salget økte med 10 prosent i forhold til året før.

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte 29. mars kl. 19.00

Møte finner sted på Kringler gård i Nannestad og dette er et "kick off" møte før våronna

Montèr Eidsvoll inviterer alle medlemmer av bondelaget til arrangement i Skinnstudumpa på Dal i kveld

Her informeres det bl. a. om vår gunstige rabattavtale med Agrol, som nå kan komme deg til gode!

- Det er en gjensidig avhengighet mellom bønder og næringsmiddelindustri.

” 90 % av befolkningen bekrefter i meningsmålinger at de ønsker et norsk landbruk på dagens nivå. Dette er meget stor oppslutning. Men hvorfor gjenspeiles ikke dette i kommentariatet i Oslogryta, riksmediene og i eliten i norsk politikk ?”, spurte en enstemmig gjenvalgt fylkesleder Odd–Einar Hjortnæs og som understreket denne avhengigheten i sin tale til årsmøtet i Akershus Bondelag.

Noen kommer og noen går

Odd-Einar Hjortnæs fra Asker er gjenvalgt til leder i Akershus Bondelag, mens Sigurd Enger fra Nordre Høland er valgt til ny nestleder.

Stå-På pris til Søndre Høland landbrukslag

Akershus Bondelag deler hvert år ut en "stå-på" pris på sitt årsmøte. I år ble den gitt til Søndre Høland Landbrukslag for godt lokallagsarbeid.

Årsmøte i Akershus Bondelag

”Stort behov for investeringsmidler” mener Akershus Bondelag, det er betydelig investeringsetterslep i landbruksnæringa. I sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2012 peker Akershus Bondelag på muligheten for å bruke en fondsordning for å øke investeringstakten. Dette og mer til blir tema på årsmøtet 15. mars.

Fagmøte Korn

Suksess med tørking og lagring av eget korn – hva krever det, og gir det meg mer penger ? Fagmøte 21. mars 2012 kl. 18.00 - 22.00.

NM i havredyrking

Dyrker du havre? Norske bønder inviteres nå til å melde seg på en konkurranse hvor man skal dyrke mest og best mulig havre til lavest mulig pris.

Maten må komme fra norske bønder

Eidsvoll Landbruksforening spurte forrige uke: "Hvor skal maten komme fra?" En - som vanlig - munter og opplagt nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag ga ei grundig redegjøring om regjeringas mål for den nye landbrukspolitikken. Hun la størst vekt på nye muligheter for økt norsk produksjon av bl.a korn til Regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk.

Kurs i ”Halm som biobrensel”

Kurset arrangeres av Energigården, Bioforsk og Skog- og landskap på Choice Quality Hotel Sarpsborg den 11.04.12.

Landbrukskontoret og Bondelagene i Sørum inviterer til medlemsmøte: Vann på avveie

Bedre kontroll på overflatevannet og bedre grøfting kan gi bøndene bedre avlinger.

Jordvern engasjerer

Sterkt engasjement for bedre lovvern av dyrka marka, behovet for lange perspektiver i planarbeidene samt å benytte lavbonitetsområdene til utbygging.

Grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning

Skal målsetningene i Stortingsmeldingen om økt matproduksjon nås, må regjeringen sette konkrete mål og delmål for økning av kornproduksjonen I Norge. Kornproduksjonen er grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning.

Inn på tunet

I dag presenteres en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, samt ny logo og godkjenningsordning.

Bioenergi for folk flest

Lavenergiprosjektet arrangerer boienergidag i Aurskog-Høland 10. mars sammen med KL Biovarme – Kjell Langsrud.

Åpent møte om landbruksmeldinga i Eidsvoll

Regjeringa har lagt fram meldinga om en ny landbrukspolitikk. Stortinget behandler meldinga til våren. En svært aktuell sak for alle politisk interesserte. Innleder er Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag

Kurs i miljøplan.

Akershus Bondelag har fått tilbakemelding på at ikke alle deler av miljøplan er på plass hos alle enten ved gjennomsyn fra KSL-revisorer eller ved kontroll av produksjonstilskuddet. Vi oppfordrer derfor de av våre medlemmer som ikke har alt på plass om å melde seg på et miljøplankurs. Romerike Landbruksrådgiving har 2 kurs å tilby, se

Vellykket landbrukshelg i Akershus

Til tross for et vintervær uten like var det godt oppmøte og god stemning på Landbrukshelga i Akershus 2012.

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst

Kommunikasjon og samarbeid sto på agendaen da Samarbeidsrådets medlemmer samlet seg i Skien i går. Lars Galtung, leder i Tine kommunikasjon og Per Ole Ranberg konstituert kommunikasjonssjef i Norges Bondelag innledet. - Vi har mye å hente på et tettere samarbeid i forhold til kommunikasjonsarbeidet, sa Ranberg.

Sammen om kornpolitikken

Fylkeslederne rundt Oslofjorden har vært samlet for å diskutere felles utffordringer. - Landbruksmeldinga slår fast at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningen. Da må kornproduksjonen opp, og det er vi som må komme med de gode forslagene på hvordan dette skal gjøres, sa Gimming. Fylkeslederen i Østfold Bondelag innledet til diskusjon.

Kurs: Halm som biobrensel

Kurset holdes på Bioforsk Apelsvoll den 14. februar.

Framtidig arealdisponering i Follo

Bondelagene i Follo samt Follo Skogeierlag inviterer til åpent møte torsdag 09. februar kl. 18.00 i Festsalen på Studentersamfunnet på Ås.

Vi kan ikke ha det sånn at bønder ikke anbefaler sine egne unger å gå på landbruksskolen. Det er rett og slett ikke bra nok!

Her kan du lese innlegget som Kristin Stanger fra Bygdeungdomslaget holdt for politikere og tilhørere på stormøte "Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer"

Fullt hus for landbruksmeldinga

Rundt 150 tilhørere hadde funnet veien til Kroer Vel i Ås da Akershus og Østfold Bondelag arrangerte stormøte om landbruksmeldinga med tema: "Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer"

Godt engasjement om landbruksmeldinga på stormøte i Ås

Alt fra statssekretær Dagfinn Sundsbø (SP) til fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell (SV) satt i panelet sammen med saksordfører for Landbruksmeldingen, Arne Haugen (Ap) og stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF). De var alle der for å svare på bøndenes bekymringer og utfordringer i forhold til den nye landbruksmeldingen.

Ressurssenter for eldre landbruksbygninger

Ressurssenteret for eldre landbruksbygg tilbyr gratis rådgivning innen temaet istandsettelse og bruk/ny bruk av eldre landbruksbygninger. Prosjektet finansieres av Akershus Fylkeskommune og Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foreløpig tilbys tjenesten for eiere i Oslo og Akershus.

Framtidig arealdisponering i Follo

Follo krets av Norges Bondelag og Follo Skogeierlag/Skogeierområde inviterer til møte torsdag 09. februar klokken 18.00, se vedlagte invitasjon.

Rovdyrdebatt i Artilleribygningen på Blaker skanse: LØRDAG 28.1.2012 KL 1900

Vi forventer høy temperatur, men saklige innslag, i årets rovdyrdebatt på Blaker Skanse! Kom og hør debattanter fra Norges Naturvernforbund, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norges Bondelag m.fl.

Fortsatt stort ønske om å kjøpe melkekvote i Akershus.

Omtrent en fjerdedel av melkebrukene i Akershus ønsker å øke produksjonen, men det er ikke mange liter å få kjøpt. I 2011 var det bare 3 bruk som solgte melkekvota, noe som gav 246 279 liter til fordeling gjennom den statlige andelen av kvotesalget. - Det er positivt at den kraftige nedgangen i antall produsenter de seinere åra ser ut til å ha stoppet opp. Vi trenger absolutt å ha beitedyr også i våre områder for å holde kulturlandskapet åpent og produsentmiljøet levende.

Muligheter og utfordringer i Norges matkornkammer

Bondelagene i Akershus og Østfold arrangerer stormøte med tema: den nye Landbruksmeldingen. Dato: tirsdag 31. januar 2012 og sted: Kroer Samfunnshus, Ås. Møtestart: kl 1900. Ordstyrer for kvelden: Harald Milli. I panelet: meldingens saksordfører Arne Haugen (Ap), medlem av næringskomiteen Rigmor Andersen-Eide (Krf), fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og Bård Vegar Solhjell fra SV. Se forøvrig egen pressemelding i denne saken.

Medlemsmøte i Landkreditt for Oslo og Akershus

Hvert år avholdes det i alle fylker medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Temakveld om mat – krav og regler

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold inviterer til temakveld 27. februar kl. 19.00 Sted: Bakker gjestegård (Bakkergaarden), Trøgstad

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak - Viktig informasjon!

Husdyreiere med tap av sau på utmarksbeite til rovvilt og husdyreiere med dyr på hjemmebeite kan søke midler for beitesesongen 2012. Søknadsfrist 15. februar

Plantevernmidler i korn og potet

Bioforsk inviterer til Temadag den 15. februar på Thon Hotel Ski kl. 09.00: Plantevernmidler i korn og potetproduksjon - er det mulig å redusere bruk og miljørisiko?

Gi innspill til jordbruksforhandlingene

I denne undersøkelsen inviteres alle, både medlemmer og ikke-medlemmer til å si sin mening om hva Norges Bondelag bør prioritere i forkant av jordbruksforhandlingene 2012.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere