Nyheter fra Akershus Bondelag

Stopp dyretragediene - de prioriterte beiteområdene må bli sikre!

Ulv

Den tragiske situasjonen i beiteområdene mellom Hurdal/Eidsvoll i Akershus og Gran/Lunner i Oppland, med over hundre skadde og ihjelrevne sauer, setter næringsgrunnlaget til sauebøndene i området i fare.

Lokallagsstyresamling 7. juni

Lokallagsstyresamling

Ca 60 personer fra lokallagene møtte opp på Dalheim i Fet da Akershus Bondelag hadde samling for lokallagsstyrene i går. De tilstedeværende fikk blant annet høre Lars Petter Bartnes fortelle om jordbruksforhandlingene.

Overrasket over valgnemndas innstilling

Brita Skallerud under opptoget i Oslo 23. mai

Akershus Bondelag er overrasket over at Brita Skallerud ikke foreslås gjenvalgt. Hun har gjort en aktiv og god jobb som 2. nestleder for landbruket i hele landet.

Akershus-bønder i stort opptog i Oslo!

Akershus i opptog

Bønder fra hele landet deltok da landbruket markerte sin misnøye med regjeringens politikk i stort opptog i Oslo tirsdag. Nærmere 300 Akershus-bønder var med på å sette preg på markeringen.

Markeringer av bruddet i jordbruksforhandlingene

Markering Karl Johan

Etter at forhandlingene ble brutt sist tirsdag har det vært synlige markeringer mange steder i Akershus. Engasjerte og kreative bønder har tydeliggjort at Norge trenger bonden, og at norsk mat ikke er en selvfølge.

Opptog for norsk landbruk i Oslo sentrum - bli med!

Opptog foran Stortinget

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Vis din støtte til norsk landbruk og matproduksjon!

Følger ikke opp Stortingets mål

Sigurd Enger

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets landbrukspolitikk. Bondelaget kunne ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Tilbudet tar hverken landbruket eller Stortinget på alvor

Sigurd Enger

- Det virker som staten ønsker å opprettholde kanaliseringspolitikken gjennom å gjøre det vanskeligere for husdyrproduksjonen på flatbygdene, fortsetter Enger. - Mens vi hadde heller ønsket at styrking av kornøkonomien skulle sikret kanaliseringspolitikken.

Akershus Bondelag om jordbrukets krav

Sigurd Enger

Jordbruket overleverte onsdag 26. april næringas samla krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet ble overlevert kun få timer etter at Stortinget vedtok ei ny jordbruksmelding som setter retningen for en ny landbrukspolitikk. Jordbrukets krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet.

Omkamp om konsesjonsregelverket for landbrukseiendom

Kulturlandskap

- Forslag til nytt konsesjonsregelverk kan få betydelige konsekvenser for landbruket i Oslo og Akershus, sier fylkesleder Sigurd Enger.

- En politikk ingen vil ha

Sigurd Enger

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier lederen i Akershus Bondelag.

Hvordan drive kurs- og konferansegård?

Grete og Svein på trappa foran huset

Nå har du som ønsker å drive kurs- og konferansetilbud på din gård mulighet til å bli med på en kursserie i tre deler. Bakgrunnen for kurset er at markedet i Oslo, Akershus og Østfold etterspør et større tilbud innen kurs, konferanser og møter, særlig innen det landbruksbaserte reiselivet.

Solceller og lykkelige kuer ga Stå på prisen

prisvinnerne

Årets Stå på pris i Akershus Bondelag gikk til Grøndalen gård, der bøndene, Hans Arild Grøndahl og Anne Birte Olsen, driver økologisk melkeproduksjon og meieri.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag

sigurd enger

Et enstemmig årsmøte ga Sigurd Enger gjenvalg som leder i Akershus Bondelag på årsmøtet den 15. mars. Eli Berven og Helge Aas ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Fet Jordbruksforening ble Årets Bondelag i Akershus!

Fet

En av Akershus minste kommuner har et svært aktivt lokallag som synliggjør landbruket på en god måte.

Over 80 jenter på kornmøtet på Ås

Ragnhild Duserud, Martha Mjølnerød, Marthine Unnerud, Ann Kristin Syverstad og Bjørg Stumberg

Over 80 jenter i alle aldre hadde meldt på til Kornmøte for jenter på Vitenparken, Ås. Mange dyktige damer sto på talerlisten og de skuffet ikke. Det var foredrag om alt fra vedlikehold av kantsoner og hydrotekniske anlegg til produksjon av produksjon av lysestaker av avskjær fra møbelproduksjonen til fru Blom.

- Vi må skille mellom grønt og svart karbon

Sigurd Enger holder leders tale

Det er forskjell på ei ku som produserer mat av grønt gras og å fly til syden mange ganger i året! Dette var ett av budskapene i leders tale på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Årsmøtet 2017 er satt!

årsmøtesalen

I dag avholdes Akershus Bondelags viktigste møte på Smakfulle Rom i Sørum kommune. Over 80 delegater og gjester deltar. I denne saken blir det glimt fra dagen.

- Kornprodusentene og kraftfôrkunder er avhengige av den samme verdikjeden

illuststrasjon

Dette var oppsummeringen etter fagbolken om kornhåndtering og -logistikk på årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag. Et annet tema samme kveld var Økologisk korndyrking.

Stormøte om korn i Askim

Politikerpanelet på Stormøte i Askim

1. mars var det duket for Stormøte om korn. Omkring 275 mennesker møtte opp til politikerdebatt om jordbruksmeldinga og foredrag om korn i Askim kulturhus. Prosjektet "Kornprogrammet 2015-2016" i tillegg til Østfold og Akershus Bondelag, sto ansvarlig for arrangementet.

Stormøte - korn

Lars Petter Bartnes

Årets stormøte om KORN arrangeres i Askim Kulturhus onsdag 1. mars 2017. Politisk debatt og landbrukspolitiske betraktninger med vekt på jordbruksmeldingen. Lederen i Bondelaget, Lars Petter Bartnes stiller, de aller fleste politiske partiene stiller - du bør stille - og få med deg vinterens viktigste møte om korn.

Storstilt mobilisering til fakkeltog i Oslo

Logo fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

En rekke organisasjoner står bak et felles fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning som arrangeres foran stortinget mandag 30. januar. Vi håper mange av våre medlemmer blir med!

Norgesmester i høsthvetedyrking 2016

NM høsthvete

Fredag kveld ble norgesmesteren i høsthvetedyrking kåret med påfølgende festmiddag på Thon Hotell Opera i Oslo.

Åpen gård-arrangement på Eidsvoll fikk rekordbesøk

Åpen Gård Eidsvoll 2016

Eidsvoll Landbrukslag gjennomførte nok et vellykket Åpen gård-arrangement på Sandholt gård. I strålende solskinn fikk vertskapet Gunn Bente og Elling Sandholt over 2500 besøkende.

Vidar Kapelrud blir ny organisasjonssjef

Vidar Kapelrud

Vidar Kapelrud (60) kommer fra jobben som organisasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke.

- Ikke noe løft for norsk matproduksjon

Sigurd på radio

- Dette ser ut som et krevende utgangspunkt for forhandlinger. Det er et tilbud uten visjoner, og som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, og å produsere mer mat fra norsk jord, sier Sigurd Enger.

Kornprogrammet: Studietur til Helsingfors, Finland 16.-19. Juni 2016

tresker

Nå har påmeldingen åpnet! Begrenset antall plasser. Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag arrangerer studietur til Finland for kornprodusenter og andre interesserte.

- Frogn Bondelag kåret til årets lokallag

Stina Mehus og Sigurd Enger

Årets Lokallag er en utmerkelse som deles ut på årsmøtet i Akershus Bondelag. Prisen skal gå til det laget som i har vært best det siste året. På årsmøtet i 2016 gikk prisen til Frogn Bondelag. Laget har lagt seg på et bra aktivitetsnivå, samtidig som det ivaretar sine ”forpliktelser” i organisasjonen som helhet, oppsummerte fylkesleder Sigurd Enger når han delte ut prisen.

- Rælingen Bondelag vant vervekonkurransen i Akershus Bondelag!

vervepremie

Rælingen Bondelag har vervet best av alle lokallagene i Akershus Bondelag i 2015. Det ble tidlig på året utlyst en vervekonkurranse der det vinnende laget fikk en helaften for styret på et spisested som satser på lokalmat i premie. Rælingen ”bestemte” seg tidlig for å vinne, og det gjorde de også. Laget økte fra 64 -73 medlemmer i 2015, og økningen kom gjennom målrettet verveaktivitet.

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

F.v. Gaute Nøkleholm (Norskog), Erling Aas-Eng (Bondelaget), Jon Anders Mortenson (Svahken sijte), Eirik Milde (H), Eva Kristin Hansen (Ap) og Marit Arnstad (Sp)

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2016

Bogstad

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 16.3.2016 på Bogstad Gård i Oslo.

God jul!

Styret I AB

15. desember hadde fylkesstyret årets siste styremøte på Grønt Fagsenter. Sakene var mange og viktige. Valgkomiteen i Akershus Bondelag hadde samtidig møte for å kunne intervjue fylkesstyremedlemmene. Komiteen ønsker innspill fra lokallagene på kandidater til styret og varamenn til AB. Juleavslutningen ble markert med felles julelunsj og dessert på Beite Gårdsbutikk.

Kurs for tillitsvalgte 12. januar

Kurs

12. januar inviteres spesielt nye, men også erfarne tillitsvalgte til samling på fylkeskontoret til Akershus Bondelag. Her blir det mulig å få hjelp og ideer til hvordan gjøre jobben som lokal tillitsvalgt og bli oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. Dette er også en anledning til å treffe og diskutere med kolleger, og det blir satt av tid til å utveksle erfaringer og ideer. Kurset avholdes i fylkeskontorets lokaler på Grønt Fagsenter Hvam, og det vil vare fra kl 18.30 til kl 21.30.

Vannforvaltning og landbruk

vannbilder

Jordbruket er en stor påvirker av vannkvalitet i bekker og vassdrag. Akershus Bondelag jobber mye med tematikken, og ivaretar bøndenes interesse i arbeidet med å forbedre vannkvalitet. Vi mener at det er mulig å forene matproduksjon og god vannkvalitet. Vi har mange tillitsvalgte som representerer landbruket i vannområdene, og årlig har vi et møte for å dele erfaringer og bli bedre. I denne nettsaken følger et referat fra høstens møte.

Glimt fra Sverige - med Akershus og Østfold briller på

svenske bønder

Noen smakebiter fra gårsdagens innledninger i Tanumstrand. Nyttige innblikk i hvordan svenske bønders hverdag er! Takk til Hans-Ola Olsson, Henrik Mattsson, Robert Larsson, Christer Jansson og Rikard Mikaels for at dere delte av deres erfaringer.

Må øke matproduksjonen med èn prosent per år

korn VS juletrær

FAO og Stortinget har tallfestet ambisiøse målsettinger for matproduksjonen. Dette forplikter både matprodusentene og politikerne – også i Oslo og Akershus.

Jordvern: Hvorfor ta vare på matjorda?

jordvern

Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. For Oslo/Akershus betyr det kun 0,63 dekar pr. person. Årlig flytter 20 000 mennesker til vår region. Skal vi klare å opprettholde matproduksjonen trenger vi all den matjorda vi har.

Flotte arrangementer på Åpen gård

Inngangen på Baadshaug gård, Eidsvoll

De tre lokallagene i Akershus som har arrangert Åpen gård gjennomførte med glans hver sin flotte dag med mange besøkende. Med norsk sommervær på sitt beste, og strålende innsats fra lokallagene, fikk gjestene oppleve gårdslivets mange spennende sider.

Ulven og internasjonale forpliktelser

De som ønsker seg mer ulv i Norge begrunner ofte dette med at vi er forpliktet til å ta vare på ulven gjennom internasjonale konvensjoner. De som er for ulv skal få ha den meningen, det respekterer vi i Akershus Bondelag, men de må forklare hvorfor de vil ha ulv i Norge, ikke være feige å gjemme deg bak formuleringer om internasjonale forpliktelser.

Kritisk til jordflytting

dehlijordet

En Bioforskrapport bestilt av IKEA legitimerer jordflytting på Deli-jordet i Vestby. Vestby Landbrukslag er likevel meget skeptisk: - Vi har sett flere mislykkede jordflyttingsprosjekter i området, sier nestleder Øyvind Kjølberg og skuer utover et ødelagt jorde som pga. store steiner og fyllmasser helt opp i dagen gjør det nærmest umulig å dyrke. Se Øyvind på NRK Østlandssendingen i går kveld.

Akershusbønder vil produsere mer korn

åpning av kornprogrammet 2015-2017 Foto: Bjørnar Frønes, Bondebladet

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2015

låve og traktor

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 12.03.2015 på Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud, se også http://www.sormarka.no/

Søk penger fra Smebøls Landbrukslegat

Leder for legatet, Odd-Einar Hjortnæs

Legatets formål er å styrke landbrukets anseelse i Akershus. Søknadsfrist 1. mars.

Fokus på jordvern nytter

Foto: Anita Jacobsen, Indre Akershus Blad

For noen år tilbake arrangerte Akershus Bondelag seminar for lokalpolitikere i Akershus på Eidsvoll. Her lanserte vi og Snøhetta planer for ny by på Minnesund. Bakteppet var en ventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene fremover. Tilstede var SV-politiker Jane Bråthen fra Sørum. Hun har i disse dager valgt å melde overgang til SP.

Møte i felles korn- og miljøutvalg Akershus/Østfold

sigurd enger

I dag er det møte i felles korn- og miljøutvalg på Grønt Fagsenter, Hvam. I utvalget sitter bønder fra Akershus og Østfold - og noen av temaene som diskuteres i dag er: innspill til Norges Bondelag på klimapolitikken, kornprogrammet for Akershus og Østfold, foran Jordbruksforhandlingene 2015 og høring om vannforvaltningen i Glomma og grensevassdragene. Viktige temaer som berører bøndene i begge fylker.

Setter sin lit til støttepartiene

sigurd enger

Fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger, uttaler til Bondebladet at han setter sin lit til støttepartiene i forkant av årets budsjettforhandling i Stortinget.

Grunneiers muligheter - ferdsel i kulturlandskapet

kulturlandskap

Utmarksavdelingen i Akershus/Østfold inviterer til temakveld for grunneiere og andre interesserte - Ferdsel i kulturlandskapet i tettstednære strøk (allemannsretten, friluftsloven og grunneiers muligheter). 14. oktober 2014 kl 1800-2100 på "Antikklåven" på Ås (adresse: Fagerli gård, Dylterudvegen 14).

Ny besøksrekord på Åpen Gård i Eidsvoll!

Gjeterhunoppvisning på Åpen Gård i Eidsvoll

2500 besøkende trosset regnværet og tok turen til Åpen Gård på Hoel gård i Eidsvoll. Eidsvoll Landbruksforening hadde et godt planlagt arrangement med mange aktivitetstilbud.

Åpen gård i Akershus

åpen gård

I år er det fem gårder/lokallag som arrangerer Åpen gård i vårt fylke. Eidsvoll og Skedsmo er først ute, allerede søndag 17. august kan du reise til disse stedene for å besøke en åpen gård. Helga etter følger Hurdal opp lørdag 23. august, mens Ullensaker og Asker/Bærum avslutter med sine arrangement søndag24. august! Dere har mye å glede dere til!

Bygdeungdomslaget inviterer til Bygdedag og politisk debatt på Hvam, lørdag 19.juli

NBU

Bondelagsmedlemmer med familie ønskes hjertelig velkommen til bygdedag på Hvam i Nes den 19. juli. Bygdedagen åpner klokken 11.00 og avsluttes klokken 15.00. Bygdeungdomslaget arrangerer aktiviteter og program for hele familien, i tillegg har lag og organisasjoner stands. Bygdedagen er et åpent arrangement i forbindelse med Bygdeungdomslagets landsstevne.

Våre samarbeidspartnere