Nyheter fra Akershus Bondelag

Enighet om krisepakke for tørkerammede bønder

Bøndenes organisasjoner og staten ble 30. august enige om en krisepakke for tørkerammede bønder. - Jeg er glad for at det legges opp til rask utbetaling av midlene, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. - Krisepakken vil dermed kunne avhjelpe noen av de økonomiske bekymringene for husdyr- og grøntprodusenter som er hardt rammet. Men samtidig hadde vi håpet at også såkorn- og matkornprodusenter ble omfattet av krisepakken, fortsetter Enger.

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Den første som vant prisen, i 2015, var gulrotprodusent Valborg Alhaug. Gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Lindas sau, saft, syltetøy og sirkus (Linda Suleng, fra Østre Toten) gikk av med seieren i 2017. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2018? Bli med på å foreslå kandidater fram til 6. september!

Bondelaget satte fokus på grøntprodusentene og tørke

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Temaet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon. Sigurd Enger fra Akershus Bondelag ledet møtet.

Åpen Gård i Akershus

Rekordstor påmelding til Åpen Gård i jubileumsåret. Sjekk her hvor det er Åpen Gård i Akershus.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Bondelagene i Aurskog-Høland mobiliserer kornprodusentene

Over 120 bønder fra Aurskog-Høland og nabokommuner fant veien til låven på Aur Prestegård.

Akershus Bondelag mobiliserer kornprodusentene

Kornprodusentene vil bidra til å løse fôrkrisen for husdyrprodusentene i Akershus og resten av landet.

Ta vare på hverandre i disse tørketider - snakk med naboen eller andre kolleger

Hold kontakt med naboer og kolleger så vi kan fange opp de som synes situasjonen er uhåndterbar.

Presiseringer fra Landbruks- og matdepartementet

Se pressemelding og brev fra Departementet.

Kritisk grovfôrsituasjon – tid for dugnad

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk, og husdyr- og kornbønder må hjelpe hverandre. Se også informasjon om fagmøte for husdyrprodusenter.

Støtte til regulering i svinenæringa

Mandag inviterte Norsvin og bondelagene i Østfold og Akershus til et produsentmøte for å drøfte og få innspill til arbeid med markeds- og produksjonsregulering, sett i lys av årets jordbruksoppgjør. Nærmere 40 svineprodusenter fra hele Østfold og Akershus var møtt opp hos Marit og Carl Gauterud på Carlberg gård i Rygge når leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag ønsket velkommen.

OPPDATERT: Viktige avklaringer om arealtilskudd og erstatning

Artikkel inneholder nå link til brev som har gått fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til alle landbrukskontorene.

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen) 2018

Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for OslBygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.Bygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.o

Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Meld avlingssvikt pga tørken NÅ

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå." Derfor: meld skade NÅ.

Årsmøtet i Norges Bondelag

Norges Bondelag var samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni og Lars Petter Bartnes (49) ble gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Erstatning ved avlingssvikt

De gode avlingene har allerede tørket bort mange steder, og sannsynligheten for klimatisk avlingssvikt øker for hver dag uten regn.

Krever fellingstillatelse på ulv på Romerikssletta

beitedyr

Akershus Bondelag har sammen med lokallagene i Ullensaker, Sørum og Nes søkt om fellingstillatelse på en ulv. Søknaden kommer etter gjentatte ulveobservasjoner i området hvor det går mye sau og storfe på beite.

Jordbruksavtalen for 2019

- Avtalen innebærer et nødvendig løft for mindre og mellomstore bruk på Vestlandet og distriktene for øvrig. Men også planteproduksjon, inkludert korn, er klart prioritert i årets oppgjør, uttaler Sigurd Enger.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Staten fremmet sitt tilbud til jordbruket fredag 4. mai. De tilbyr en økt inntektsramme på 1 milliard kroner, av dette en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Tilbudet kan etter statens beregninger gi jordbruket en inntektsvekst på kroner 11.900 pr. årsverk, mens jordbrukets krav var en vekst på kroner 25.300 pr. årsverk.

Moderat krav - for landbruk over hele landet

- Jordbruket har levert et moderat krav, særlig i lys av et krevende utgangspunkt hvor stor kostnadsvekst har ført til inntektsnedgang i flere produksjoner. Kravet møter dagens utfordringer i landbruket og prioriterer mindre og mellomstore bruk, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

Kornprogrammet inviterer til fagtur til Sverige

klipp

I morgen reiser vi på tur. Nå er oppdatert program lagt inn i denne nettsaken. For tredje året på rad inviterer kornprogrammet til fagtur. Denne gangen går turen til Sverige, det blir gårdsbesøk og en dag på landbruksmessen Brunnby Lantbrukardagar.

Oslo Bybondelag vinner av vervekonkurransen i Akershus Bondelag!

Losæter

Oslo Bybondelag, det nyeste lokallaget i Akershus, har sitt tilholdssted på Losæter midt i Oslo sentrum. Herfra har de arrangert aktiviteter som har skapt interesse, og på den måten økt medlemsantallet sitt nok til å vinne vervekonkurransen.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder

Sigurd gjenvalgt

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Årets Lokallag: Enebakk

Årets lokallag

Enebakk ble kåret til årets lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag på Losby gods i dag. Styret i Akershus Bondelag er jury og her kan du lese begrunnelsen.

Jan Stabbetorp fikk årets Stå-på-pris

Stå på pris

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst og daglig leder på Grønt Fagsenter Hvam, Jan Stabbetorp, fikk årets Stå-på-pris i Akershus Bondelag.

Årsmøte i Akershus Bondelag

losby gods

I dag er Akershus Bondelag med lokallag og gjester samlet på Losby Gods i Lørenskog. I leders tale hadde Sigurd Enger fokus på dyrevelferd og miljø.

Stormøte korn 2018

bilde

- Sentrale politikere som ga gode løfter gjorde møtet svært viktig. Dette er oppsummeringen fra fylkeslederne etter Stormøte korn 2018

Stort engasjement for naturbrukopplæringen på Hvam!

Fremtiden for naturbruk på Hvam videregående skole er gjenstand for politiske debatt i Akershus.

Stormøte korn 2018

askim

Årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag blir på Ås kulturhus den 1. mars kl.18.30. Det er spennende tider for landbruket med ny regjering og et mulig landbruksflertall på Stortinget utenfor regjeringen.

Vet du om en kandidat til Stå på-prisen i Akershus?

Grøndalen

Under årsmøtet i Akershus Bondelag deles Stå på-prisen ut til en som har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Nå kan du nominere en kandidat du synes fortjener prisen!

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2018

Losby

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 14.3.2018 på Losby Gods, Lørenskog.

Fagmøte "Bonden som arbeidsgiver for utenlandsk arbeidskraft" 31. januar - påmelding åpnet

Bringebær

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i tiden 09.30 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Landbrukshelga 2018

Landbrukshelg2018

Velkommen til Landbrukshelga 2018! Påmelding er nå åpnet, og som tidligere møtes vi på Hurdalssjøen kurs og konferansesenter. Helga er fylt med spennende kurs, sosialt samvær og gode diskusjoner.

Regnskapsførerne skoleres

Skattekurs

I dag og i morgen (30.11 og 01.12) avholdes Bondelagets Skattekurs på Holmsbu Hotell og Spa for omtrent 150 ansatte ved samarbeidende regnskapskontorer i Akershus og Østfold.

Oslo Tingrett stanser lisensjakta på ulv: - Dette er krise!

ulveskader

- Den blodige hendelsen fra Hurdal-området i sommer blir nå regelen og ikke unntaket, sier rovdyransvarlig styremedlem i Akershus Bondelag Helge Aas.

Traktor og en landbruksminister på ville veier

traktor

Terje Romsaas, som er fast møtende vara i styret i Akershus Bondelag, tar i dette leserinnlegget et oppgjør med landbruksministerens uttalelser om traktor på vei og motsetningene med ført landbrukspolitikk.

Kornskolen 2017

korn

Kornskolen er et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Østfold og i Akershus. Det er begrenset antall plasser, førstemann til mølla!

Et skritt i riktig retning

Ulv og erstatning

-Dette er et skritt i riktig retning for at de som mister næringsgrunnlag på grunn av rovdyr skal få full erstatning for både tap av dyr og merarbeid, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vinnere av BU-pris i Oslo og Akershus

BU-prisen Akershus 2017 Tomter Mais

Årets Nyskapingskonferanse ble avholdt på Ås i dag, onsdag 25.10, og der ble vinnerne av BU-prisene i Oslo og Akershus kåret.

Nyskapingskonferansen 25. oktober 2017

Gaute Grøtta Grav

Nyskapingskonferansen er et samarbeid mellom Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge og holdes på Vitenparken i Ås 25. oktober.

Arealkurs engasjerer

Arealkurs

Nærmere 50 interesserte grunneiere og bønder deltok på arealkurs i regi av Østfold, Akershus og Norges Bondelag. Kurset omhandlet alt fra hvordan bør du kontakte politikere og påvirke i lokale arealsaker, hva som er regulert i ulike lovverk, hva må søkes og ikke, når er det mulig å påvirke og når er det alt for seint.

Unyansert fra biskopen

Sigurd Enger

Bønder i Borg bispedømme reagerer på kjøtt-utspillet fra biskop Atle Sommerfeldt. Biskopen setter en viktig næring i bispedømmet i et uheldig og unyansert lys, mener lederne i Akershus og Østfold Bondelag, Sigurd Enger og Svend Arild Uvaag.

Valgresultatet gir landbruket muligheter

Sigurd Enger

Valgresultatet viser at det å ta hele landet i bruk er viktig for velgerne. Partier med en annen tilnærming til mat- og landbrukspolitikk enn den sittende regjeringen har styrket seg, og saksfeltet vil fortsatt bli avgjort i Stortinget de neste fire årene.

Finalerunden i Innlandets Matpris er i gang!

Innlandets Matpris 2017, klart for avstemming

Fire flinke finalister kjemper om å vinne Innlandets Matpris i år. Hvem av dem som vinner, er det publikum som avgjør. Stem fram din favoritt her - om det er Eva Moberg, Linda Suleng, InnlandsMarkedet eller familien Avdem.

Bli med på arealkurs

Jordvern

12. oktober arrangerer Østfold Bondelag og Akershus Bondelag arealkurs på Vitensentret på NMBU på Ås. Kurset er spesielt retta mot alle grunneiere, uansett størrelse, og er åpent for alle.

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Innlandets Matpris

Gulrotprodusent Valborg Alhaug vant prisen i 2015, gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2017? Bli med på å foreslå kandidater fram til 5. september!

God til å dyrke høstkorn? Meld deg på!

Høstkorn

Østfold Bondelag og Akershus Bondelag ønsker også i år å kåre fylkes- og norgesmester i høstkorndyrking. Grupper, lag, foreninger, firma inviteres til å delta. Påmeldingsfristen er 1. september.

Pressemelding: Forvaltningen endrer spillereglene for beiteprioriterte områder

Ulv

Styret i Akershus Bondelag har drøftet de siste dagers hendelser vedr. fellingstillatelse på ulv i Eidsvoll. Styrets synspunkter er oppsummert i følgende pressemelding fra Akershus Bondelag.

Nominasjoner til bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket 2017

Innovasjon Norge logo

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen / tidligere bygdeutviklingsprisen) har startet. Kjenner du til verdige kandidater? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Akershus Bondelag på Bondetinget - årsmøtet i Norges Bondelag

Akershus-benken

Utsendingene fra Akershus Bondelag er på plass i Norges Bondelags årsmøte i Sarpsborg. Vi følger dem og sakene de tar opp der.

Våre samarbeidspartnere