Nyheter fra Akershus Bondelag

Godtbondevett.no - psykisk helse på dagsorden i landbruket

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket.

Verdens største "Skrik" - i Gjerdrum

Under LANDART 2013 i Gjerdrum i Akershus skal bønder pløye verdens største "Skrik" av Edvard Munch.

Startskuddet for fagskolen på Hvam

Torsdag 26. september møttes fagskolestudentene for første gang - 21 voksne, godt skolerte og motiverte studenter - alle med klare oppfatninger om hva de skulle bruke utdannelsen i planteproduksjon og driftsledelse til. Nå har de to år med deltidsstudier foran seg før de kan kalle seg agroteknikere.

Forsvarsjefen vil ha beredskapslager for korn

Norges Bondelag støtter forslaget om beredskapslager for korn som forsvarsjef Sunde lanserte i en felles kronikk med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Nationen. Nils T. Bjørke mener at matsikkerhet også er et tema som er viktig ved årets stortingsvalg.

Alltid Åpen Gård i Eidsvoll – sånn er det bare!

Eidsvoll Landbruksforening arrangerte den 11 august Åpen Gård for 25. gang. Hvordan gjør de det egentlig?

"Å flytte matjord er vanskelig. Å flytte IKEA burde gå bra."

Det var responsen fra Venstres stortingskandidat Solveig Schytz på Twitter, etter en reportasje i Østlandets Blad om bonde Jon Øivind Røed som har personlig erfaring med dyrking av korn på flyttet matjord.

Sigurd Enger er valgt inn i Norges Bondelags Miljøutvalg

Nestleder i Akershus Bondelag Sigurd Enger fra Nordre Høland er nytt medlem av Miljøutvalget i Norges Bondelag. Svein Stubberud fortsetter som leder i Kornutvalget.

Nye nettsider for bygdeturisme og gardsmat

Næringsorganisasjonen HANEN som gjør det betydelig lettere å finne frem til de gode opplevelsene i Bygde-Norge.

Nýr er en Spesialitet

Nýr fra Grøndalen gårdsmeieri ble tildelt Matmerk sitt kvalitetsmerke Spesialitet på Næringsseminaret på Nes Kulturhus.

Vil du bygge landbruksbygg i tre?

Velkommen til treseminar på Eidsverket, Bjørkelangen fredag 14. juni kl 09-16. Påmelding senest mandag 10. juni.

Innspill til Regionalt Næringsprogram 2014-2016

I mars begynte Fylkesmannen i Oslo og Akershus arbeidet med Regionalt Næringsprogram 2014-2016, og det bes nå om innspill. Frist for innspill er 15. august.

Våronna i Akershus

Som alle er klare over har den seine våren og store mengder nedbør gjort våronna usedvanlig forsinka i Akershus. Vi oppfordrer dere til å stå sammen og hjelpe hverandre der det er mulig. Er du ferdig med våronna så ta en tur til nabo'n og hør om han trenger hjelp. Det er et helt spesielt år, og vi har hørt fra mange av dere som er bekymra og stressa. Det kan være nyttig å samles og utveksle erfaringer og bekymringer med andre i samme situasjon.

Bygdeutviklingsprisen 2013 - Hjelp oss å finne gode kandidater!

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien i år er på 250.000 kroner.

2 Akershusinger inn i styret i HANEN Viken

HANEN Viken avholdt ekstraordinært årsmøte på Vulkan 25. april. Her ble det valgt nytt styre med blant annet Lise Kristensen (Huser gård) og Hans Arild Grøndahl (Nyr) fra Akershus.

"Juster mengden ved sein såing"

"Ved sein såing bør gjødselmengden reduseres og såkornmengden økes" skriver Norsk Landbruk.

Innntektsfradrag for vedlikehold av fredede bygninger

Bondelaget vil utrede inntektsfradrag og momskompensasjon for vedlikehold av fredede bygninger.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

McDonalds Farm i Eidsvoll

Minne Gård er den første nordiske gården som får status som "flagship farm" skriver Nationen.

Viktig barriere brutt

En viktig barriere er brutt når landbruket i år får en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Regjeringen oppfyller dermed egne mål og formuleringer om å videreutvikle og forsterke inntektsutviklingen landbruket har hatt fra 2005 sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Regn på jordbruksoppgjøret!

Hvordan vil jordbruksoppgjøret 2013-2014 slå ut for deg?

Sterke stemmer

Det inviteres til en spennende dag i anledning 100 år medkvinners stemmerett i Teatersalen Brumundal 6. juni

"Knoppskyting fra fast grunn"

Nes Landbrukslag, Hvam Agro Utvikling og Nes Kulturhus inviterer til næringsseminar med Arne Hjeltnes, Heine Totland og Andreas Viestad på Nes Kulturhus 4. juni.

Staten tilbyr 25 000 kr per årsverk

Staten tilbyr jordbruket ei ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 25.000 kr per årsverk. -Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Er du en Askeladd?

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen, som er 30.000 kroner, kan deles mellom to kandidater og utdeles på Norges Bondelags årsmøte hvert år i juni måned.

Årsmelding for vannområdeutvalget Morsa 2011

Vi har fått meldingen tilsendt. Den inneholder blant annet informasjon om hva som ble gjort på landbruksområdet i vannområdet.

Fjorgvin danser for matjorda

Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land?

- Store investeringer lønner seg ikke

Lav inntekt og for svake investeringsordninger gjør store investeringer i landbruket ulønnsomme, fastslår ny rapport.

FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILTAK I OSLO OG AKERSHUS

HØRINGSUTTALELSE FRA AKERSHUS BONDELAG

Utmarksavdelingen arrangerer jaktlederkurs

12 timers jaktlederkurs holdes i Nes fredag kveld 31.mai og lørdag 1.juni. Påmelding innen 10.mai.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Mattilsynet oppfordrer veterinærer og produsenter til å melde fra ved mistanke om Schmallenbergvirus

Produsenter og privatpraktiserende veterinærer vil være de første som oppdager sykdom som kan være forårsaket av dette viruset. Mattilsynet ber derfor om deres bistand til å observere og melde fra dersom de tilfeldigvis påtreffer tilfeller som kan være forenlig med denne sjukdommen på avkom etter drøvtyggere

Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Kravet overleveres i dag

Et felles krav fra jordbruket overleveres staten i dag.

Miljøtiltak: Fra sjablong til måltretting

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var på besøk i nedbørsfeltet til Haldenvassdraget 18. april, nærmere bestemt hos Erik og Barbra M. Glende på Østby i Hemnes.

Stili Mat i Vestby utnevnt til Bondevenner

Vestby Landbrukslag har utnevnt Stian Dæhli og Lina Aaker i Stili mat til bondevenner for sin satsing på lokalmat.

Ditt verdifulle nabolag

På Kråkstad Samfunnshus blir det 25. april holdt kurs i å lese historie og byggeskikk i et utvalgt kulturmiljø. Kurset arrangeres av Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

- Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornbønder kan tape på driften.

To bondevenner fra Høyre i Eidsvoll

Bondevenn-kampanjen ble i Eidsvoll avsluttet med to Høyre-politikere som har en god dialog med landbruket; Jens Aalborg og Tone Trøen.

Stordyrveterinærer ble ukas bondevenn i Eidsvoll

Stordyrveterinærer kåret til ukas bondevenner. Før Eidsvoll Landbruksforening møttes til styremøte denne uka, klarte de å samle de fire faste stordyrveterinærene i bygda, for å markere at de er gode bondevenner. Gisle Svindland, Kai-Arne Schie, Rolf Terje Nyen og Birgit Dønnum Jensen farter bygda rundt for å sikre dyrehelsa for bygdas matprodusenter.

Forskrifter for vannområdene

Her finner du forskriter for de forskjellige vannområdene

"Happy farmers" fra Levanger

Medlemmene i Ty-Bø Maskinlag i Levanger har gjort det igjen: En ny video går nå som en farsot på Youtube!

Godt besøkt våronnmøte

Det var godt oppmøte på Søndre Høland Landbrukslags tradisjonsrike våronnmøte i Fjøset på Kragtorp torsdag kveld. Maten ble sponset av Felleskjøpet, noe som falt i god jord hos mange! Stor takk til FK for dette!

6 Bondevenner utnevnt i Aurskog-Høland

Bondelagene i Aurskog-Høland har i dag arrangert Bondevenn-markering hos Hans Petter Kongtorp på Rud.

Brød(skive) til folket

Akershus Bondelag var i dag å finne i Oslo, der vi delte ut frokost til forbipasserende.

Ferske bondevenner i Vestby

Den 9. april var mange gode krefter samlet i Vestby for å slå ring om Delijordet.

Åsleia Gårdsbarnehage utnevnt til Bondevenn av Eidsvoll Landbruksforening

"Åsleia Gårdsbarnehage er et unikt tilbud der barna får være i nær kontakt med dyr og natur", sier Bjørn E Baadshaug og Irene Svendstad fra Landbruksforeningen.

Ordførerene i Ullensaker og Eidsvoll er Bondevenner

Ordfører i Eidsvoll Einar Madsen og Ordfører i Ullensaker Harald Espelund har begge blitt utnevnt til Bondevenn.

Bli med å dyrke Søndre Pavestad gård i Søndre Høland!

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård. På bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med å løse utfordringer han møter på gården fra nå og til september. Pavestad Gård i Søndre Høland (drevet av Petter Simonsen) er en av gårdene du kan være med å drive.

Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

Gårdsvarmekurs på Energigården

Det blir arrangert gårdsvarmekurs på Energigården tirsdag 9. april, kl 09.00-16.00. Kurset tar for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg. Arrangøren Energigården - Senter for bioenergi, ligger 4 km nord for Brandbu, langs RV34 på veien mot Fagernes. PÅMELDINGSFRIST I DAG!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere