Nyheter fra Akershus Bondelag

Færre bønder i Akershus

Siden i fjor er det 64 bønder som har gitt seg bare i Akershus. Det er den største nedgangen siden 2005, viser tall fra fylkesmannen.

NM i pløying arrangert på Algarheim i Ullensaker i helgen

Teigplog, vendeplog elite og vendeplog standard sto på programmet da 25 deltakere med traktor møttes til NM i pløying.

Invitasjon til avslutning av "Åpent Norsk Havremesterskap 2012"

Invitasjon Tid: 24. oktober 2012 17:00 til 21:30 Sted: Hvam videregående skole, Nes i Akreshus

Regionkontor landbruk, i samarbeid med Markerud Gård inviterer alle interesserte til:

SØKELYS PÅ KULTURLANDSKAPET BRUK OG VERN - HVORFOR, HVORDAN TIRSDAG 16. OKTOBER

Pløye-NM 2012

Norsk Pløying arrangerer NM og Nordisk Junoirmesterskap på Algarheim i Ullensaker nå førstkommende helg. I den forbindelse skal Ullensaker Bygdeungdomslag arrangere "Pløyboyfest" med bankett på lørdag den 06.10. Dette er ment for både pløyere, bygdeungdommer, bygdekvinner, bondelagsmedlemmer.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2013 - 2016

Akershus Bondelag har sendt høringssvar til fylkesmannen om regionalt miljøprogram 2013 - 2016. Hele høringssvaret kan du laste ned her.

Må i fengsel for nødverge

Mens rovviltforkjempere applauderer, raser sauebønder etter ulvedrapsdom.

Konferanse om kulturlandskap og reiseliv 22. nov 2012

Det inviteres til dagkonferanse i Oslo og konferansen er for alle som jobber med kulturlandskap, kulturminner og reiseliv.

Sein kornhøst

Siloleder Per-Erik Fallet ved kornmottaket på Bjørkelangen forteller at det fremdeles er mye korn som skal leveres. Resultatet av den fuktige sommeren gjør seg gjeldende for kornbøndene.

Velkommen til Debatten på Litteraturhuset torsdag 27. september!

NRK Debatten skal i kveld diskutere høyere toll på mat fra utlandet.

Seminar om sprøytemidler i landbruk og mat

Arrangører: Forbrukerrådet, Bioteknologinemnda, Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og Polyteknisk forening (PF Millennium og PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler)

Praktisk HMS-kurs (PHMS)

Norsk landbruk er en risikoutsatt arbeidsgruppe i forhold til ulykker, branner og yrkeslidelser. PHMS kurset er et grunnleggende kurs innen HMS, dette er et kurs som skal gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltager.

Matstreif i Oslo til helga

Nå kan du lukte, smake, spise, lære og ikke minst handle med deg lokale kvalitetsprodukter fra hele landet. Årets Matstreif arrangeres fredag 14. og lørdag 15. september på Rådhusplassen i Oslo.

Det ser ikke så bra ut!

Etter flere dårlige år håpet kornbøndene på Romerike at de skulle ta igjen det tapte, men den kalde og våte sommeren fører til nok en kornhøst under normalen.

- Statens vegvesen har seg selv å takke

Statens vegvesen beskylder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å forsinke prosessen rundt planlegging av ny E18. - Vegvesenet synes å glemme at de selv har medvirket til dette, sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Gaupe tar lam

Bonde May-Lis Ekstrøm Hoel fra Eidsvoll mistet 13 lam.

"Sykle" din egen smoothie!

Det var en av tingele du kunne gjøre på Åpen Gård i Nittedal. Og det var veldig populært å få lov å se at kuene marsjerte inn for å bli melket når de selv ville. Barn og voksne koste seg med dyra, halmhopping, fuglekassesnekring, ridning og alt som kunne gjøres eller fortæres denne dagen. Ca. 1200 fikk opplevelser og minner fra gården

Omsetningsavgiften på korn fjernes

Omsetningsrådet fastsatte på sitt møte mandag omsetningsavgiften for korn til 0 øre per kilo. Det gjelder fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013, melder Statens landbruksforvaltning på sine nettsider. Dermed får bøndene 1,5 øre bedre betalt pre kilo for kornet de produserer i år

Årets kornhøst

Bedre enn i fjor. Dårligere enn normalt. Det er forventningene til årets kornhøst

Seminar med middag 13. september

Matkulturdagen – for deg som ser framover. Som en oppvarming til Matstreif 2012 inviterer Stiftelsen Norsk Matkultur utstillere, produsenter, samarbeidspartnere og alle som jobber i måltidsnæringen til et fagseminar med framtidsperspektiver.

Folk koste seg i sola på Åpen gård i Søndre Høland

Værgudene var på vår side og godt over 800 mennesker brukte store deler av søndagen sammen med oss på Kragtorp-gårdene i Søndre Høland.

Fylkesnytt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Aurskog-Høland som skal løfte Inn på tunet!

Søndag 19. august er det Åpen Gård i Ullensaker

Ung bonde, Lars Halvor Stokstad, vil vise fram landbruket i Ullensaker

Åpen Gård i Eidsvoll fikk godt med besøk

Ca. 2000 besøkende på gården fikk blant annet mulighet til å møte dyra på gården, hoppe i høyet, ri, kjøre gravemaskin og overvære saueklipping. I tillegg ble det arrangert marked, der lokale produsenter og gårdsbutikker solgte sine produkter.

Siste mulighet for å besøke Åpen Gård i 2012

Det er arrangert Åpen Gård i 2 helger allerede, til helgen er det siste frist for i år. Her vil det bli mange aktiviteter for store og små blant annet: Åpen Gård marked m/lokale produsenter og gårdsbutikk, mulig å se i fjøset, gå natursti, hoppe i høyet, ridning og mulig å hilse på mange forskjellige dyr.

Prosjekt aktive lokallag

Akershus Bondelag vil i høst ha fokus på aktive lokallag. Her kan du lese litt om de aktivitetene vi har planlagt.

Fagskoletilbud i driftsledelse og planteprodukjson

Hvam videregående skole holder på å utvikle et fagskoletilbud i driftsledelse og planteproduksjon. Akershus Bondelag har deltatt i prosjektgruppa og stiller seg positive til et slikt tilbud.

Høring: forslag til forskrift om justering av markas grenser

Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om justering av markas grenser. Kommunene har sendt inn 68 forslag til endringer, hvorav departementet mener at 42 av områdene ligger innenfor justeringshjemmelen i loven, og departementet støtter 27 av forslagene til endringer. Her kan du lese Akershus Bondelag sitt høringssvar.

Fylkeskontoret i Akershus feriestengt

Fylkeskontoret vil være ubetjent fra uke 28 - 31. Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Trygve Slagsvold Vedum møter kornbønder i Nes 5. juli.

Landbruks- og matministeren ønsker å komme i gang med arbeidet for å få til økt kornproduksjon i Norge.

Sier JA til tøffe utfordringer

"Jeg tar utfordringen og stiller meg til disposisjon med tanke på å bli stortingspoliltiker samtidig som jeg jobber for en framtid som bonde" sier Kristin Stanger

Hvem eier virkelighets beskrivelsen

2.dag på årsmøtet er Valg 2013 og prioritert arbeidsoppgaver i organisasjonen hovedsak på årsmøtet i Norges Bondelag. Aslak Sira Myhre tidligere politiker, samfunnsdebattant og daglig leder for Litteraturhuset holdt et flammende foredrag om Hva slags samfunn skal Norge ha i fremtiden? Hvor anstendig skal maten vi skal spise være produsert under?

Årsmøteutsendinger fra Akershus

Fellesbilde av Akershusinger på bondetinget finner du her

Åpne opp øynene deres for at verden og Norge trenger mer mat for framtida

Under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag gav Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs uttrykk for at han delte landbruksministerens bekymring knyttet til kunnskap om grunnlaget og ordningene i landbruket både blant landbrukets aktører og synsere, debattanter og politikere. Enkle innganger og poenger preger ofte liberalister og motstanderne av Norsk landbruk. Kunnskap om biologi og matprodukjson blant samfunnselite, politikere og beslutningstagere synes å være liten. Det gir store utfordringer i det å skape en konstruktiv og framtidsretta debatt om behov og veien framover

Miljøhensyn og økt matproduksjon

Regjeringa la ikke opp til økning i RMP - potten i år sjøl om potten i fjor var for liten. I tidligere år er denne potten økt i takt med at flere blir med i ordningen. Det har altså ikke skjedd i år. Vi skal altså ta en del av jorda ut av drift i form av kantsoner og grasdekte vannveier. Samtidig skal vi ha en driftsform som for noen fører til lavere avlinger. Når vi i tillegg ser av landbruksmeldinga at vi skal en 20 % økning i matproduksjonen oppstår det for meg et problem. Hvordan skal vi få til dette? Vi må bort fra generelle forskrifter og tilskuddsformer. Vi må inn på planer på det enkelte gårdsbruk der en lager en kall det gjerne, miljøplan trinn 3 som sier hva som kan jordarbeides om høsten, hvilke bekkekanter som må sikres, og hvilke dråger som må legges i gras.

VIL VI NÅ MÅLET

”Vil vi nå målene om å opprettholde selvforsyningsgraden av korn i Norge?”, var spørsmålet årsmøteutsending Jens Kristian Waaler stillte både til styret i Norges Bondelag og til landbruksministeren som var til stede på årsmøtet. Den nye mat og landbruksmeldinga er ambisiøs om norsk landbruks bidrag til å brødfø den voksende befolkningen. Viken-området produserer 60 % av det norske kornet, Hedmark og Oppland 25%, Trøndelag 12% og resten av landet 3 % Kornproduksjonen utvikler seg ikke i riktig retning.

Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra ny E18 i Follo

Den totale mengden dyrket mark skal bevares når Statens vegvesen og Bioforsk flytter matjord fra E18 til nytt åkerland i Follo. Prosjektet kan skape presendens for fremtidige veiutbygginger i Norge.

Møteaktivitet i Akershus Bondelag

Tirsdag 5. juni samler Akershus Bondelag først styret til styremøte, dernest utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for å avslutte dagen med møte for lokallagsstyrene.

Har du husket å melde deg på til kåring av bygdeutviklingsprisen?

Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. Den fylkesvise vinneren går videre til den nasjonale kåringen der premien er 200.000 kroner. Påmeldingsfrist går ut på fredag!

Vern gjennom bruk, floskel eller virkelighet?

En halv million bygninger står tomme i norsk landbruk. Er det virkelig slik at det ikke er bruk for dem? Representerer denne kulturarven bare utgifter og ingen inntekter, bare sorger og ingen gleder? I Breidablikk 14. juni fortsetter vi der vi slapp før jul, og setter fokus på bygningsarven i landbruket.

Uten bonden ingen mat

"Så enkelt kan det sies, og så alvorlig er matvaresituasjonen sett ut fra tre ting: Klimaendringer, folketallet i verden øker, særlig på grunn av økt levestandard i østlige land, og matproduksjonen har stagnert, sier bonde Lars Halvor Stokstad

230 Akershusinger på demonstrasjon i Oslo

Mandag stilte over 230 av våre medlemmer i Akershus opp i stordemonstrasjonen i Oslo. Mer enn 15 traktorer fra nærområdet stilte i tillegg. Her kan du se bilder fra demonstrasjonen.

Opptog for norsk matproduksjon

Opptog for å markere ønsket om økt norsk matproduksjon og misnøye med Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Se bilder

Det er lagt ut bilder fra aksjoner i forbindelse med bruddet under -Bildeserier- som du finner i venstre marg.

Blokaden på Bjølsen er stoppet

Blokaden ble stoppet i dag tidlig kl. 07.00.

Blokkering av matmelanlegg i Oslo

Fase 2 av aksjonsplanene til Norges Bondelag er en blokkering av de fire matmelanleggene i Norge, og en aksjon hvor vi ber medlemmene kjøpe litt ekstra brød for å markere at det slett ikke er sikkert at man finner norske varer i hyllene

Bøndene blokkerer

- Norsk mat er ingen selvfølge, vi vil synliggjøre at det ikke er opplagt at det er mat i butikkene, sier Odd-Einar Hjortnæs.

Bønder i hele Akershus

har i dag gjennomført punktmarkeringer for å vise misnøye med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Her er noen bilder fra punktaksjonene som er gjennomført i løpet av dagen og linker til presseoppslag.

Bønder i hele Akershus vil mandag markere misnøyen med regjeringens tilbud

Regjeringa satser ikke på norsk matproduksjon! Landbrukets organisasjoner har brutt forhandlingene. - Vi kan ikke ta ansvar når ikke Stortinget blir tatt på alvor.

Pressemelding: Regjeringa tar ikke ansvar for å øke norsk matproduksjon

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Bondelaget kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Odd – Einar Hjortnæs, fylkesleder i Akershus Bondelag.

Våre samarbeidspartnere