Nyheter fra Akershus Bondelag

Transport må ta hensyn til tilgangen til nok mat

-Økt matproduksjon krever et transportsystem som i større grad tar hensyn til framtidas tilgang til nok mat.

Våre samarbeidspartnere