Nyheter fra Akershus Bondelag

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs

Nannestad Bondelag arrangerer praktisk HMS-kurs i kommunestyresalen i Nannestad tirsdag 23. april kl 19.00. Påmelding innen 19. april til Harald Dahl: harald.dahl@nannestad.kommune.no

Bondepub

Sørum Bondelag arrangerer Bondepub på Meierigaarden Kro, fredag 5 april fra klokken 19.00. I tillegg til sosialt samvær blir det også bonde-quiz. Studieringene oppfordres til å stille med lag.

- Dette fungerer

Claude Soudé tok turen fra Frankrike for å fortelle Norges Bondelag hva som fungerer i demonstrasjonens hjemland.

Bli en bondevenn!

Norsk mat er verdt å ta vare på. Nå gir vi folk en anledning til å støtte sin favorittbonde på bondevenn.no

Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

Hvem høster det vi sår?

Folkeakademiet i Sørum, Sørum økoforening og Sørum bibliotek arrangerer åpent møte med Emil Mohr på Sørumsand bibliotek mandag 18. mars kl 19.00

Landbrukets utfordringer og muligheter i Nittedal og Skedsmo

Bondelagene i Skedsmo og Nittedal/Hakadal inviterer til åpent møte i aluaen på Li skole i Nittedal, torsdag 14. mars klokka 19.00.

Nittedal og Hakadal Bondelag er årets lokallag i Akershus!

På årsmøtet i Akershus Bondelag delte fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs ut prisen til årets lokallag i Akershus

Er det ønskelig med stadig økende import av råvarer?

Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs stilte dette spørsmålet til årsmøtet. I sin tale tok han for seg hvordan utviklingen viser at fokuset på stadig høyere ytelse i husdyrholdet presser fram økende import av råvarer til kraftfôrindustrien. Han mente at staten må delta i ordskiftet om det er ønskelig med stadig økende import av råvarer for å oppnå økt ytelse i husdyrproduksjonen, eller om vi kan styrke økonomien med andre virkemidler.

Jordflytting – kostbart, komplisert og væravhengig

Vestby Landbrukslag avholdt pressekonferanse på Follo Folkehøgskole 8. mars. Bakgrunnen var at Bioforsk har blitt brukt som jordvernalibi for etablering av IKEA på Delijordet i Vestby.

Pris for godt pågangsmot

Årets vinner har over lang tid jobbet for en produksjon som utgjør ryggraden i Norsk landbruksproduksjon…

Odd-Einar Hjortnæs gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag

Odd – Einar Hjortnæs ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i Akershus Bondelag.

Massivt oppmøte og krystallklar beskjed

230 bønder og andre landbruksinteresserte fyllte Kråkstad Samfunnshus nærmest til randen og ga med det et krystallklart politisk signal.

Stormøte: Økonomien i framtidas kornproduksjon

Det blir stormøte på Kråkstad Samfunnhus tirsdag 5. mars, klokka 18:30.

Sats på naturbruksutdanning

1. mars er søknadsfristen for de videregående skolene. Velg en skole der du trives sosialt og lykkes faglig!

Vestby kommune frykter IKEA glipper

Ifølge Østlandets Blad er rådmannen i Vestby nå bekymret for at IKEA vil velge et annet sted å etablere seg. Han mener det vil være et tap for hele regionen hvis Vestby mister IKEA.

1 av 5 bønder vil bli kvitt odelsloven

Nationen gjengir i dag en undersøkelse som viser at mens 57% av bøndene vil beholde ordningen med odelslov, vil 22% avskaffe loven.

Odd-Einar Hjortnæs tar gjenvalg som leder av Akershus Bondelag

Odd-Einar Hjortnæs har sittet som leder i Akershus Bondelag siden 2010 og har sagt seg villig til å stille til gjenvalg for 2013.

Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Nytt fagskoletilbud på Hvam fra høsten 2013

Nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse i landbruket starter ved Hvam vgs til høsten. Dette er en praktisk utdanning for bønder og andre som vil spesialisere seg i moderne korn- og planteproduksjon og lede og drive gården sin på en bedre måte. Passer også for rådgivere i landbruket.

Hva er viktigst i Bondelaget?

Utkast til nytt næringspolitisk program sendes nå ut på høring til fylkeslaga.

Hundåla takker for seg i Bondelagsstyret

Første nestleder Berit Hundåla har takket nei, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud tar et nytt år.

Gartnerhallen og Småbrukerlaget er igjen med i Samarbeidsrådet Øst.

Gartnerhallen og Bonde- og Småbrukerlaget ble opptatt som medlemmer igjen i Samarbeidsrådet Øst etter å ha vært ute noen år. Det skjedde på årsmøtet på Tines anlegg Kaldbakken i Oslo tirsdag. Elisabeth Irgens Hokstad (bildet), Larvik ble valgt til ny nestleder i styret etter Marit Bårnes, Larvik som trakk seg fra styret. Stående ser vi Harald Velsand, Norges Bondelag orientere om politiske skillelinjer i utkast til partiprogramma

Bilrebusløp i Nannestad!

Lørdag 2. mars blir det bilrebusløp i Nannestad. Oppstart klokka 13.00 ved Esso i Maura.

Trenger du en tunplan eller en hageplan?

Trenger du innspill til hvordan du kan gjøre utemiljøet på gården triveligere og tunet mer funksjonelt samtidig som du tar vare på tradisjonene? Å ta vare på tradisjonelle stauder, trær og busker, gjerne brukt i en ny og kreativ sammenheng kan gi gode og spennende løsninger som fungerer godt i ei ny tid på gården.

Slik skal kornproduksjonen økes

Ekspertgruppa for økt kornproduksjon overrakte sin rapport til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum på Bioforsk konferansen på Hamar onsdag.

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Landbruket sier fortsatt nei-takk til GMO

Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM

Fylkesordfører Jegstad beskyldt for å være inhabil i IKEA saken

Akershus Høyre er splittet i saken om IKEA, og i fylkesutvalget har partiet nå bedt om at behandlingen av saken blir utsatt til mars.

Dyrkbar jord skal kartlegges

Ifølge jordloven har dyrket mark det samme vernet som dyrkbar mark, men informasjonen om hvor den dyrkbare jorda finnes er mangelfull.

Fylkesmannen setter foten ned i Vestby

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Miljøvernavdelingen sier nei til nytt IKEA på Dehli-jordet i Vestby

Norsk landbrukspolitikk – muligheter og utfordringer i 2013.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum kommer i kveld til Hvam vgs, gymsalen. Nes og Akershus Senterparti inviterer til åpent møte. Møteleder vil være Erlend Grimstad, Senterpartiets 1. kandidat i Akershus

Melkekvotene for neste kvoteår er fastsatt

Etter drøftinger mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og LMD, valgte departementet å sette forholdstallet for disponible kvoter til 1,03.

Foredrag fra Landbrukshelga 2013

Nye foredrag fra Landbrukshelga er lagt ut

Landbrukshelga 2013

142 deltakere fant veien til Hurdalsjøen Hotell i helga for faglig og sosialt påfyll. Her kan du se bilder fra lørdagens kurs.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.02.

41 produsenter i Akershus kjøpte melkekvote i 2012

På landsbasis kjøper melkeprodusentene 75 prosent mer kumelkkvote i 2012 sammenlignet med 2011, selv om antall kjøpere har gått ned med 14,5 prosent. Det melder Statens Landbruksforvaltning.

Stig Vormeland gjenvalgt som leder av fellesstyret for bondelagene i Aurskog

Stig Vormeland (Aurskog Bondelag) er klar for ny periode som leder av fellestyret for bondelagene i Aurskog-Høland. Jørn Kragtorp (Søndre Høland) er valgt til nestleder.

IKEA lover fokus på bærekraft

IKEA lover at bærekraft vil være høyt prioritert under eventuell bygging på Dehli-jordet i Vestby. I et møte på Vestby Rådhus 17.01.2013 lovet IKEA at de ikke vil bygge med mindre en plan for flytting av matjord er på plass.

Frist for å levere søknad om produskjonstilskudd er 20.01

20. januar er det frist for å søke om produskjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Fylkesmannen arrangerer seminar om bruk av ledige driftsbygninger

Fylkesmannen arrangerer seminar for kommunepolitikere og administrasjon 5. februar. Tema er bruk av eldre driftsbygninger.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulatoren

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Er du bondelagsmedlem og har endret drifta?

Hvis du er medlem i Bondelaget vil vi gjerne ha beskjed hvis det er endringer i drifta di som vil påvirke medlemskontingenten. Dette kan for eksempel være at du bortforpakter jord, leier jord, har flere eller færre dyr enn i fjor, eller har sluttet med dyr. Uansett vil vi gjerne vite om det slik at kontingenten din for 2013 blir riktig. Send mail til akershus@bondelaget.no, eller ring Ellen 22 05 48 48 før 20. januar

7 solgte melkekvoten i Oslo/Akershus

I Oslo/Akershus solgte 7 produsenter melkekvoten sin i 2012. Det ble samlet 892 617 liter kvote. Den totale grunnkvoten for Akershus er på 30 521 023 liter. Prisen ved salg av kumelkkvote til staten reduseres fra kr 3,50 per liter til kr 2,50 per liter fra 2013. Dette ble kjent i god tid før fristen for å melde inn kvotesalg i 2012, og har sannsynligvis vært en medvirkende årsak til økt kvotesalg i 2012.

Dialogmøte 08.01

Økte investeringsmidler og gode fagmiljø er viktig for å hindre frafall i husdyrproduksjonen i Akershus. I forbindelse med sitt første fylkesstyremøte i 2013 inviterte Akershus Bondelag representanter fra Nortura, Tine, Tyr og Norsvin til dialogmøte om husdyrproduksjonen i Akershus.

Regionmøter denne uka

15.01 er det regionmøte for Nedre Romerrike, Vestregionen og Oslo. 16.01 er det møte for Øvre Romerrike.

Kjempeoppslutning om Landbruket i Sørum Kommune

Det var 67 engasjerte fremmøtte fra hele bygda som møtte på landbruksmøte i Lørenfallet i går.

Vestby Landbrukslag inviterer til medlemsmøte tirsdag 8. januar kl. 19.00

Møtet finner sted på Prestegården.

Sørum Bondelag inviterer til landbruksmøte på foreningshuset i Lørenfallet 8. januar kl:19.00

Målet for møtet er å synliggjøre landbruket som næring i Sørum kommune. Møt opp og delta på denne fagkvelden som også er en innledning og ”kickoff” foran studiearbeidet til jordbruksoppgjøret 2013.

Frist for påmelding Landbrukshelga 2013

Har du husket å melde deg på Landbrukshelga 2013? 7. januar er frist for påmelding. Vi arrangerer Eierskifte, Unge Bønder og Landbrukspolitisk kurs.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere