Nyheter fra Akershus Bondelag

Erstatning ved avlingssvikt

De gode avlingene har allerede tørket bort mange steder, og sannsynligheten for klimatisk avlingssvikt øker for hver dag uten regn.

Krever fellingstillatelse på ulv på Romerikssletta

Akershus Bondelag har sammen med lokallagene i Ullensaker, Sørum og Nes søkt om fellingstillatelse på en ulv. Søknaden kommer etter gjentatte ulveobservasjoner i området hvor det går mye sau og storfe på beite.

Jordbruksavtalen for 2019

- Avtalen innebærer et nødvendig løft for mindre og mellomstore bruk på Vestlandet og distriktene for øvrig. Men også planteproduksjon, inkludert korn, er klart prioritert i årets oppgjør, uttaler Sigurd Enger.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Staten fremmet sitt tilbud til jordbruket fredag 4. mai. De tilbyr en økt inntektsramme på 1 milliard kroner, av dette en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Tilbudet kan etter statens beregninger gi jordbruket en inntektsvekst på kroner 11.900 pr. årsverk, mens jordbrukets krav var en vekst på kroner 25.300 pr. årsverk.

Moderat krav - for landbruk over hele landet

- Jordbruket har levert et moderat krav, særlig i lys av et krevende utgangspunkt hvor stor kostnadsvekst har ført til inntektsnedgang i flere produksjoner. Kravet møter dagens utfordringer i landbruket og prioriterer mindre og mellomstore bruk, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

Kornprogrammet inviterer til fagtur til Sverige

I morgen reiser vi på tur. Nå er oppdatert program lagt inn i denne nettsaken. For tredje året på rad inviterer kornprogrammet til fagtur. Denne gangen går turen til Sverige, det blir gårdsbesøk og en dag på landbruksmessen Brunnby Lantbrukardagar.

Oslo Bybondelag vinner av vervekonkurransen i Akershus Bondelag!

Oslo Bybondelag, det nyeste lokallaget i Akershus, har sitt tilholdssted på Losæter midt i Oslo sentrum. Herfra har de arrangert aktiviteter som har skapt interesse, og på den måten økt medlemsantallet sitt nok til å vinne vervekonkurransen.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Årets Lokallag: Enebakk

Enebakk ble kåret til årets lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag på Losby gods i dag. Styret i Akershus Bondelag er jury og her kan du lese begrunnelsen.

Jan Stabbetorp fikk årets Stå-på-pris

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst og daglig leder på Grønt Fagsenter Hvam, Jan Stabbetorp, fikk årets Stå-på-pris i Akershus Bondelag.

Årsmøte i Akershus Bondelag

I dag er Akershus Bondelag med lokallag og gjester samlet på Losby Gods i Lørenskog. I leders tale hadde Sigurd Enger fokus på dyrevelferd og miljø.

Stormøte korn 2018

- Sentrale politikere som ga gode løfter gjorde møtet svært viktig. Dette er oppsummeringen fra fylkeslederne etter Stormøte korn 2018

Stort engasjement for naturbrukopplæringen på Hvam!

Fremtiden for naturbruk på Hvam videregående skole er gjenstand for politiske debatt i Akershus.

Stormøte korn 2018

Årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag blir på Ås kulturhus den 1. mars kl.18.30. Det er spennende tider for landbruket med ny regjering og et mulig landbruksflertall på Stortinget utenfor regjeringen.

Vet du om en kandidat til Stå på-prisen i Akershus?

Under årsmøtet i Akershus Bondelag deles Stå på-prisen ut til en som har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Nå kan du nominere en kandidat du synes fortjener prisen!

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2018

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 14.3.2018 på Losby Gods, Lørenskog.

Fagmøte "Bonden som arbeidsgiver for utenlandsk arbeidskraft" 31. januar - påmelding åpnet

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i tiden 09.30 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Landbrukshelga 2018

Velkommen til Landbrukshelga 2018! Påmelding er nå åpnet, og som tidligere møtes vi på Hurdalssjøen kurs og konferansesenter. Helga er fylt med spennende kurs, sosialt samvær og gode diskusjoner.

Regnskapsførerne skoleres

I dag og i morgen (30.11 og 01.12) avholdes Bondelagets Skattekurs på Holmsbu Hotell og Spa for omtrent 150 ansatte ved samarbeidende regnskapskontorer i Akershus og Østfold.

Oslo Tingrett stanser lisensjakta på ulv: - Dette er krise!

- Den blodige hendelsen fra Hurdal-området i sommer blir nå regelen og ikke unntaket, sier rovdyransvarlig styremedlem i Akershus Bondelag Helge Aas.

Traktor og en landbruksminister på ville veier

Terje Romsaas, som er fast møtende vara i styret i Akershus Bondelag, tar i dette leserinnlegget et oppgjør med landbruksministerens uttalelser om traktor på vei og motsetningene med ført landbrukspolitikk.

Kornskolen 2017

Kornskolen er et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Østfold og i Akershus. Det er begrenset antall plasser, førstemann til mølla!

Et skritt i riktig retning

-Dette er et skritt i riktig retning for at de som mister næringsgrunnlag på grunn av rovdyr skal få full erstatning for både tap av dyr og merarbeid, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vinnere av BU-pris i Oslo og Akershus

Årets Nyskapingskonferanse ble avholdt på Ås i dag, onsdag 25.10, og der ble vinnerne av BU-prisene i Oslo og Akershus kåret.

Nyskapingskonferansen 25. oktober 2017

Nyskapingskonferansen er et samarbeid mellom Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge og holdes på Vitenparken i Ås 25. oktober.

Arealkurs engasjerer

Nærmere 50 interesserte grunneiere og bønder deltok på arealkurs i regi av Østfold, Akershus og Norges Bondelag. Kurset omhandlet alt fra hvordan bør du kontakte politikere og påvirke i lokale arealsaker, hva som er regulert i ulike lovverk, hva må søkes og ikke, når er det mulig å påvirke og når er det alt for seint.

Unyansert fra biskopen

Bønder i Borg bispedømme reagerer på kjøtt-utspillet fra biskop Atle Sommerfeldt. Biskopen setter en viktig næring i bispedømmet i et uheldig og unyansert lys, mener lederne i Akershus og Østfold Bondelag, Sigurd Enger og Svend Arild Uvaag.

Valgresultatet gir landbruket muligheter

Valgresultatet viser at det å ta hele landet i bruk er viktig for velgerne. Partier med en annen tilnærming til mat- og landbrukspolitikk enn den sittende regjeringen har styrket seg, og saksfeltet vil fortsatt bli avgjort i Stortinget de neste fire årene.

Finalerunden i Innlandets Matpris er i gang!

Fire flinke finalister kjemper om å vinne Innlandets Matpris i år. Hvem av dem som vinner, er det publikum som avgjør. Stem fram din favoritt her - om det er Eva Moberg, Linda Suleng, InnlandsMarkedet eller familien Avdem.

Bli med på arealkurs

12. oktober arrangerer Østfold Bondelag og Akershus Bondelag arealkurs på Vitensentret på NMBU på Ås. Kurset er spesielt retta mot alle grunneiere, uansett størrelse, og er åpent for alle.

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Gulrotprodusent Valborg Alhaug vant prisen i 2015, gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2017? Bli med på å foreslå kandidater fram til 5. september!

God til å dyrke høstkorn? Meld deg på!

Østfold Bondelag og Akershus Bondelag ønsker også i år å kåre fylkes- og norgesmester i høstkorndyrking. Grupper, lag, foreninger, firma inviteres til å delta. Påmeldingsfristen er 1. september.

Pressemelding: Forvaltningen endrer spillereglene for beiteprioriterte områder

Styret i Akershus Bondelag har drøftet de siste dagers hendelser vedr. fellingstillatelse på ulv i Eidsvoll. Styrets synspunkter er oppsummert i følgende pressemelding fra Akershus Bondelag.

Nominasjoner til bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket 2017

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen / tidligere bygdeutviklingsprisen) har startet. Kjenner du til verdige kandidater? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Akershus Bondelag på Bondetinget - årsmøtet i Norges Bondelag

Utsendingene fra Akershus Bondelag er på plass i Norges Bondelags årsmøte i Sarpsborg. Vi følger dem og sakene de tar opp der.

Stopp dyretragediene - de prioriterte beiteområdene må bli sikre!

Den tragiske situasjonen i beiteområdene mellom Hurdal/Eidsvoll i Akershus og Gran/Lunner i Oppland, med over hundre skadde og ihjelrevne sauer, setter næringsgrunnlaget til sauebøndene i området i fare.

Lokallagsstyresamling 7. juni

Ca 60 personer fra lokallagene møtte opp på Dalheim i Fet da Akershus Bondelag hadde samling for lokallagsstyrene i går. De tilstedeværende fikk blant annet høre Lars Petter Bartnes fortelle om jordbruksforhandlingene.

Overrasket over valgnemndas innstilling

Akershus Bondelag er overrasket over at Brita Skallerud ikke foreslås gjenvalgt. Hun har gjort en aktiv og god jobb som 2. nestleder for landbruket i hele landet.

Akershus-bønder i stort opptog i Oslo!

Bønder fra hele landet deltok da landbruket markerte sin misnøye med regjeringens politikk i stort opptog i Oslo tirsdag. Nærmere 300 Akershus-bønder var med på å sette preg på markeringen.

Markeringer av bruddet i jordbruksforhandlingene

Etter at forhandlingene ble brutt sist tirsdag har det vært synlige markeringer mange steder i Akershus. Engasjerte og kreative bønder har tydeliggjort at Norge trenger bonden, og at norsk mat ikke er en selvfølge.

Opptog for norsk landbruk i Oslo sentrum - bli med!

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Vis din støtte til norsk landbruk og matproduksjon!

Følger ikke opp Stortingets mål

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets landbrukspolitikk. Bondelaget kunne ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Tilbudet tar hverken landbruket eller Stortinget på alvor

- Det virker som staten ønsker å opprettholde kanaliseringspolitikken gjennom å gjøre det vanskeligere for husdyrproduksjonen på flatbygdene, fortsetter Enger. - Mens vi hadde heller ønsket at styrking av kornøkonomien skulle sikret kanaliseringspolitikken.

Akershus Bondelag om jordbrukets krav

Jordbruket overleverte onsdag 26. april næringas samla krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet ble overlevert kun få timer etter at Stortinget vedtok ei ny jordbruksmelding som setter retningen for en ny landbrukspolitikk. Jordbrukets krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet.

Omkamp om konsesjonsregelverket for landbrukseiendom

- Forslag til nytt konsesjonsregelverk kan få betydelige konsekvenser for landbruket i Oslo og Akershus, sier fylkesleder Sigurd Enger.

- En politikk ingen vil ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier lederen i Akershus Bondelag.

Hvordan drive kurs- og konferansegård?

Nå har du som ønsker å drive kurs- og konferansetilbud på din gård mulighet til å bli med på en kursserie i tre deler. Bakgrunnen for kurset er at markedet i Oslo, Akershus og Østfold etterspør et større tilbud innen kurs, konferanser og møter, særlig innen det landbruksbaserte reiselivet.

Solceller og lykkelige kuer ga Stå på prisen

Årets Stå på pris i Akershus Bondelag gikk til Grøndalen gård, der bøndene, Hans Arild Grøndahl og Anne Birte Olsen, driver økologisk melkeproduksjon og meieri.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag

Et enstemmig årsmøte ga Sigurd Enger gjenvalg som leder i Akershus Bondelag på årsmøtet den 15. mars. Eli Berven og Helge Aas ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Fet Jordbruksforening ble Årets Bondelag i Akershus!

En av Akershus minste kommuner har et svært aktivt lokallag som synliggjør landbruket på en god måte.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere