Tidligere fylkeledere var invitert til Ledermøtet og festmiddagen fredag kveld. 4 av dem møtte: Johs Skøyen (66-70), Knut Kirkeby (79-83), Bernt Aas (84-85) og Brita Skallerud (02-09)

I sine taler og under debattene i selve møtet understreket flere av dem betydningen av å ha med seg engasjerte og kunnskapsrike tillitsvalgte og medlemmer. Det var og er like viktig i dag og som før.


fv. Leder Odd-Einar Hjortnæs, Brita Skallerud, Knut Kirkeby, Johs Skøyen, Bernt Aas