Det nye fjøset til Hans Petter Kongtorp

 

BONDEVENNENE ER:

Indre Akershus Blad v/ Redaktør Arne Henrik Vestreng (Bondevennlig, og veldig opptatt av landbruk)

Mona Wisbech (Mangeårig ansatt på Landbrukskontoret i Kommunen, og som har stått på Bondens side alltid!)

Ingar Brokke  (IT-grunder og veldig opptatt av jordvern og primærnæringen)

Jan Rune Fjeld (Jordbruksopptatt AP-politikker)

Gunnar Øvstegård (Prest på Løken. Opptatt av lokalt landbruk, som han ofte har med i sine prekner)

Eidsverket v/ Trygve Tamburstuen (Trygve er veldig opptatt av å sette i gang prosjekter, og har blant annet stått bak lokalmatprosjektet og Grønt Reiseliv prosjektet, som begge tar utgangspunkt i Eidsverket Gods. Bondelaget er selvskrevne i alle hans prosjekter).