Mens 7 produsenter solgte melkekvote til staten i Oslo/Akershus i fjor, var det 41 produsenter som kjøpte kvote. Det var én nyetablert melkeprodusent i Oslo/Akershus i fjor, med en grunnkvote på til sammen 113 290 liter.

Produsentene i Tine region Øst leverte i 2012 360 millioner liter kumelk, mot 348 millioner liter i 2011. Dette er en oppgang på 3,6 % (Tall fra Tine).

Du kan lese mer om denne saken hos Statens landbruksforvaltning.