Bygdeforskning, som har utført undersøkelsen, er i følge Nationen overasket over resultatet.

Odelsloven er i følge Nationen en særnorsk lov, med røtter tilbake til vikingtiden.

Les mer hos Nationen