Nyheter

Protokoll og arbeidsplan etter det 109. årsmøte i Asker og Bærum Bondelag

Her finner du signert årsmøteprotokoll, oversikt over vårt nye styre for perioden 2021 – 2022 og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet 2021.

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 21. oktober

Vi kaller inn til årsmøte i Asker og Bærum Bondelag 21. oktober klokka 19 på Wøien gård. Innkalling, sakliste, årsmelding og forslag til arbeidsplan for neste år finner du her.

Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel

Vi håper at Bærum kommune går inn for at både dyrka og dyrkbar mark tas med i nullvisjonen for omdisponering av arealer, skriver vi i vårt innspill til kommuneplanen i Bærum.

Aksjoner i Asker og Bærum etter bruddet i jordbruksoppgjøret

Det har vært aktivitet i Asker og Bærum etter bruddet i jordbruksoppgjøret! Her kan du se et utdrag av aktivitetene.

Hørinssvar klimaplan Asker

Her kan du lese Asker og Bærum Bondelag sitt høringssvar på klimaplan i Asker

Vi dyrker landet - agurker

Se styremedlem Margaret dyrke agurker!

Vårkampanjen 2021 - Vi dyrker landet!

Se Asker og Bærum Bondelags aktiviteter i vårkampanjen 2021

Høringsinnspill til Asker kommunes Temaplan næring

Her kan du lese Asker og Bærum Bondelag sitt høringsinnspill til Asker kommunes Temaplan næring.

Innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

Asker og Bærum Bondelag har gitt innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum kommune. Her kan du lese innspillet.

Sammendrag fra årsmøtet i Asker og Bærum Bondelag

Her kan du lese et sammendrag fra årsmøtet i Asker og Bærum Bondelag 20. oktober 2020

Arkiv

Våre samarbeidspartnere