Nyheter

Hørinssvar klimaplan Asker

Her kan du lese Asker og Bærum Bondelag sitt høringssvar på klimaplan i Asker

Vi dyrker landet - agurker

Se styremedlem Margaret dyrke agurker!

Vårkampanjen 2021 - Vi dyrker landet!

Se Asker og Bærum Bondelags aktiviteter i vårkampanjen 2021

Høringsinnspill til Asker kommunes Temaplan næring

Her kan du lese Asker og Bærum Bondelag sitt høringsinnspill til Asker kommunes Temaplan næring.

Innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

Asker og Bærum Bondelag har gitt innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum kommune. Her kan du lese innspillet.

Sammendrag fra årsmøtet i Asker og Bærum Bondelag

Her kan du lese et sammendrag fra årsmøtet i Asker og Bærum Bondelag 20. oktober 2020

Arbeidsplan for Asker og Bærum Bondelag 2020-2021

Her kan du lese arbeidsplanen for Asker og Bærum Bondelag 2020-2021

Styrets sammensetning Asker og Bærum Bondelag 2020-2021

Her er oversikt over styret i Asker og Bærum Bondelag 2020-2021

Våre samarbeidspartnere