Trykk her for å åpne Excelfil med alle data.

PDF Faktaark for hele Akershus samlet.

Her er link til Landbruksdirektoratets nettside for statistikk.
Her finnes det meste, fordelt ned til kommunenivå om man vil.
Ta kontakt med kontoret hvis du trenger hjelp til å hente ut spesifikke tall. 

PDF faktaark for hver kommune:
Trykk på kommunen for å åpne PDF