Tryggere sammen-seminar

Mandag
29
aug
Grønt fagsenter Hvam
18:00 - 23:59

”Tryggere sammen” – styrket egen og lokal krisehåndtering og økt trygghet for lokalsamfunnet, er et kursopplegg som er tenkt gjennomført i lokallagene. Dette er en introduksjon i kurset som skal arrangere kurs i lokallagene til høsten og vinteren. Målet er å gjøre bonden bedre i stand til å bruke sine og gardens ressurser når det er behov/aktuelt og å gjøre lokalsamfunnet bevisst på næringens utfordringer og ressurser i slike situasjoner.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere