Opplegget består av fire samlinger. Samlingene kommer i hovedsak til å bli avholdt i regi av lokallagene, enkeltvis eller i samarbeid.

Den første samlingen omhandler den overordnete beredskapen i Norge, og avholdes felles.
På denne samlingen møter beredskapssjefen Johan Løberg Tofte og underdirektør i landbruksavdelingen Trond Løfsgaard, begge fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg vil kommunenes beredskapsavdelinger og landbrukskontorer være representert.

De tre påfølgende samlingene har som tema hhv:
- «Risikobildet – hva kan skje?»
- «Beredskap – slik forbereder du deg»
- «Hvordan støtte et medmenneske i en vanskelig situasjon»

Se også www.tryggeresammen.no for mer informasjon.