Program ledermøtet i Akershus 2014

 

Fredag 31.10                                                      Møteleder Jens Thori Kogstad     

 

09.15              Registrering og kaffe

10.00               Velkommen ved Fylkesleder Sigurd Enger

10.10                Hvor og hvordan skal folk bo i vår region de neste 20 årene?

                         -          Planstrategien for areal og transport for Oslo og Akershus

ved Solveig Schytz, V, leder hovedutvalget plan og næringsutvikling, AFK

                        -           Spørsmål

                        -           Hva har Akershus Bondelag gjort og planlegger framover ifbm denne planstrategien ved fylkesleder Sigurd Enger

                        -           Debatt i kommunene

Gjennomgang av et foredrag som lokallagene kan bruke i møte med lokalpolitikere ved Anders Klaseie, rådgiver, Akershus Bondelag

12.30                Lunsj

13.30               Hvilke muligheter og utfordringer gir dagens politikk for næringsutvikling i Akershus inkludert på landbruksnæringen.

ved (her jobbes det med en politisk innleder)

                        Spørsmål

 14.20              Arbeidet i Norges Bondelag kommende arbeidsår

 ved Kristin Ianssen 1. nestleder Norges Bondelag                        

Spørsmål / Debatt

15.00               Kaffe

15. 30              Hvordan jobber vi i lokallagene og regionen

                       Innledning ved fylkesleder om det politiske arbeidet

Gruppearbeid regionvis:

Oppgave:

  • oppfølging av planstrategihøringen i kommunen
  • politisk arbeid fram mot valget i september 2015

Gruppene leverer inn en kort oppsummering som følges opp

 regionmøtene i januar

16.45              Tilbakemelding fra gruppene

                        Spørsmål / debatt

17.30               Oppsummering av første dagen, ved fylkesleder

19.00               Samling før middagen

19.30               Middag

 

 

 

Lørdag  1.11                        Møteleder Anne – Kristin Rolstad                                                                            

07.30               Frokost

08.30               Andelslandbruk prosjekt i Akershus Bondelag

ved Stina Mehus, fylkesstyret

08.50               Kornprogrammet, prosjekt i Akershus Bondelag

Hvordan øke kornproduksjonen

                        ved Sigurd Enger, fylkesleder

09.15               Grønt satsing i Akershus

                        Prioritert satsing i det utvidede partnerskapet

                        ved Terje Romsaas, fylkesstyret

09.30               Bygdenæringer  - ” Hva skal vi satse på”

                        ved Anne – Kristin Rolstad, fylkesstyret

                        09.40               ”Inn på Tunet i Akershus”

ved daglig leder Grethe Sagen, IPT Akershus

10.00               Utsjekking, kaffe og noe å bite i.

10.30               Jordvernarbeidet i Bondelaget

                        Ved Ann Kristin Knudsen, fylkesstyret

11.00               Beite og Grovför –

et av fire prioriterte satsingsområder i det uvidede partnerskapet

                        ved Jens Thori Kogstad, fylkesstyret

11.30               ”Brød og Cirkus” mest brød

Hvordan jobbe for synliggjøring, omdømmebygging og næringsutvikling for landbruksnæringen

ved Ola Olsen, kulturavdelingen i Nes kommune

12.30               Slutt og lunsj