Velkommen!

 - til nettverksmøte for deg som tenker på å starte med overnatting og/eller opplevelser i & rundt eldre landbruksbygninger. Men også for deg som har startet allerede, og vil få inspirasjon og gode kontakter! Seminaret tar også for seg hvordan man kan finne og bruke de kvalitetene som ligger i hverdagslandskapet vårt; pilegrimsled, arkeologi og naturverdier. Ola Rønne fra Pilegrimsleden kommer! Arbeider du med stedsutvikling, bruksendringer eller kulturminner i kommunen, er du også hjertelig velkommen til oss! Se mer på www.facebook.com/pusterom.

Meld deg på innen 8. juni til tove.elise.ihler@hvam.vgs.no