I år blir ledermøtet felles med Buskerud og Østfold, og regionreformen blir ett av temaene.