Klimasmart landbruk - introduksjonskurs

Onsdag
28
nov
Landbrukets Hus, Oslo
18:00 - 21:00

Bondelaget setter nå i gang kursopplegg om klimasmart landbruk. Kurset vil ta opp både tiltak for å redusere gårdens utslipp og tilpasse seg et klima i endring. Hele næringa må også være involvert når klima blir en stadig større del av landbrukspolitikken. Regjeringa og partene i jordbruket skal forhandle om en politisk avtale om klimatiltak i jordbruket fram mot 2030. På kurset vil du få en oppdatering på hva som skjer politisk, tiltak for din gård og presentasjon av landbrukets klimakalkulator. Påmelding til akershus@bondelaget.no

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere