Kurs for arealansvarlige og andre interesserte.

Mål:
bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner og fylker i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker med fokus på å redusere nedbygging av matjord. Målet er at næringen kommer tidligst mulig inn i planprosessene.

16.00 Matservering

17.00 Velkommen v/ møteleder Svein Bjerke, Akershus Bondelag

17.10 Kontakt med politikerne i lokale arealsaker v/ ordfører Reidar Kaabbel, Våler kommune

17.30 PBL med vekt på erfaring med arealsaker fra min kommune v/ Ellen Grepperud, Plan- og utviklingssjef, Ås kommune

18.15 Pause

18.30 Jordlova v/ Lars-Martin Julseth, Landbruksbrukssjef i Follo

19.15 Pause og noe å bite i

19.40 Møteleder: Svend Arild Uvaag, Østfold Bondelag

Dine rettigheter som grunneier v/ samarbeidende takstmann Per Boe Guren

20.15 Utveksling av erfaringer «komme tidlig inn i planprosesser»

v/ Lise Thorsø Mohr, Hvordan jobbe mot kommunen v/ Akershus Bondelag; Avgrensninger av utbyggingsområder

21.15 Hvordan jobbe med arealsaker – bruk av Veiledern v/ Toril Wikesland, Norges Bondelag

21.30 Oppsummering og avslutning v/ Svend Arild Uvaag

Påmelding: innen 25. september.