Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag i henhold til vedtektene:

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.
  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
  6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  7. Møteleder.

Timeplan for årsmøtet i Akershus Bondelag 20. mars 2019

Kl. 0900           Kaffe og rundstykker
Kl. 0930           Årsmøtet settes, ved fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger
                        Møteleder Petter Simonsen
Kl. 0935           Velkommen til Nesodden, ved lokallagsleder Jan Gulbrandsen
Kl. 0945           Navneopprop ved organisasjonssjef Vidar Kapelrud
                        Praktiske opplysninger ved møteleder Petter Simonsen
                        Godkjenning av innkalling og saksliste
                        Valg av to til å underskrive protokollen
Kl. 1000           Hilsen fra ordføreren i Nesodden, Truls Wickholm
Kl. 1010           Leders tale, ved fylkesleder Sigurd Enger
Kl. 1025           «Prioriterte saker i Norges Bondelag 2019» ved Lars-Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Kl. 1055           Årsmelding og regnskap for 2018 
Kl. 1100           Generaldebatt
Kl. 1200           Lunsj
Kl. 1300           Kunstnerisk innslag v/ Petter Simonsen og Nils Einar Vinjor  
Kl. 1315           «Mattilsynet - prioriteringer for 2019» v/ Dag-Erik Ruud, Mattilsynet
Kl. 1340           Generaldebatt
Kl. 1400           Pause
Kl. 1415           Innkommen sak: «Ny organisasjonsstruktur i Norges Bondelag»  
Kl. 1530           Forslag til arbeidsplan 2019/20 og budsjett 2019 
Kl. 1545           Pause
Kl. 1600           Valg og godtgjøringer
Kl. 1700           Formell avslutning av årsmøtet