Filnavn Størrelse
1-2022
Antall utsendinger fra lokallaga årsmøtet 2022.pdf 81 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 10-01-2022.pdf 416 kB
2022-2
Klimasmart landbruk.pdf 1 MB
PROTOKOLL fra Årsmøtet 2022 Akershus Bondelag.pdf 375 kB
Prosjekt #inntektsløft fylkesårsmøter.pdf 492 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus Bondelag 01.03 2022.pdf 446 kB
akershus bondelag årsmøte 220318.pdf 2 MB
2022-3
Protokoll Fylkesstyret Akershus 12.05 2022.pdf 346 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 19.03 2022.pdf 260 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 20.04 2022.pdf 431 kB
brosjyre-naar-en-bonde-trenger-hjelp(1).pdf 272 kB
Akershus.jpg 6 kB
Nr 1 2018
Akershus Klimasmart landbruk Program.pdf 161 kB
FK - Invitasjon Ung Bonde-kveld.pdf 443 kB
Fra FMLA i Oslo og Akershus 25.06.2018.pdf 427 kB
Mottakere lokallagsbrev 1 2018.pdf 178 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.11.pdf 958 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 07.03.2018.PDF 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 11.01.2018.PDF 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 12.02.2018.PDF 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 12.04.2018.PDF 2 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 15.03.2018.PDF 493 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 26.04.2018.pdf 186 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 28.05.2018.pdf 2 MB
Nr 1 2019
Invitasjon Unge Bønder-kurs 2019.pdf 1 MB
Invitasjon til lokallaga - Åpen Gård 2019.pdf 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 08.01 2019.pdf 451 kB
Regionmøtene januar 2019.pdf 148 kB
Stormøte korn 7 mars 2019.pdf 179 kB
Nr 1 2020
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01.04.2020.pdf 624 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03.03.2020.pdf 556 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 10.03.2020.pdf 276 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 13.03.2020.pdf 164 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 15.01.2020.pdf 575 kB
Nr 1 2021
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-01-12.pdf 507 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-02-16.pdf 736 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-03-03.pdf 304 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-03-18.pdf 492 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-04-14.pdf 329 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-05-19.pdf 295 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-06-14.pdf 545 kB
Nr 2 2018
17-00972-25 Protokoll Fylkesstyret Akershus 14.08 673963_4_0.pdf 326 kB
Erstatning ved avlingssvikt - eksempel korn – lokallag.pdf 293 kB
Jenter i landbruket PROGRAM aug 2018.pdf 297 kB
Mottagere av lokallagsbrev 2-2018.pdf 148 kB
Oppsummering - tiltak og regelendringer – lokallag.pdf 163 kB
Økonomiråd.pdf 98 kB
Nr 2 2019
Invitasjon til lokallaga - Åpen Gård 2019 (002).pdf 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05-02-2019.pdf 1 MB
Uttalelse fra årsmøtet i Akershus Bondelag om organisasjonsutvalgets innstilling.pdf 573 kB
Nr 2 2020
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03-06-2020.pdf 553 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 07-05-2020.pdf 268 kB
Nr 2 2021
Protokoll Fylkesstyret Akershus 02-09-2021.pdf 431 kB
Nr 3 2018
17-00972-29 Protokoll Fylkesstyret Akershus 25.09 681748_4_1.pdf 1006 kB
17-00972-32 Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.10 682938_549644_0.pdf 342 kB
Forside veileder(1).jpg 136 kB
Forside veileder.jpg 136 kB
Invitasjon.jpg 182 kB
Mottagere av lokallagsbrev 3-2018.pdf 149 kB
Program Ledermøte 2018.pdf 72 kB
Sau på beite(1).jpg 47 kB
Sau på beite.jpg 47 kB
Tørke(1).jpg 61 kB
Tørke.jpg 61 kB
Ås jubileum - æresmedlem 2b(1).jpg 91 kB
Ås jubileum - æresmedlem 2b.jpg 91 kB
Nr 3 2019
Bondelagets vårkampanje 2019 - brev til lokallaga.pdf 1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05-3-2019, v2.pdf 1 MB
Protokoll fra styremøte 21-3-2019 713855.pdf 252 kB
Nr 3 2021
Protokoll Fylkesstyret Akershus 07-12-2021.pdf 422 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 22-09-2021.pdf 176 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus Bondelag 03-11-2021.pdf 540 kB
Nr 4 2018
Akershus Klimasmart landbruk Program.pdf 161 kB
FK - Invitasjon Ung Bonde-kveld.pdf 443 kB
Lokallagsstyrer 2018-11-23.pdf 949 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.11 – Kopi.pdf 958 kB
Nr 4 2019
18-00898-18 Protokoll Fylkesstyret Akershus 09.04 716988_2_1.pdf 3 MB
18-00898-22 Protokoll Fylkesstyret Akershus 28.05 725248_571590_0.pdf 678 kB
Dugnadslister Akershus Bondelag NBU's Høstarrangement.xlsx 15 kB
Endelig vedtak- Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger.pdf 116 kB
Nr 4 2020
Fagdag biokull i landbruket 30-10-20.pdf 314 kB
Kurs i solenergi i landbruket_AAS.pdf 425 kB
Kurs i solenergi i landbruket_ASKER.pdf 403 kB
Kursinvitasjon eierskifte 2020.pdf 257 kB
Program for fagdag landbruksbygg i tre.pdf 377 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 11.08.2020.pdf 848 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 22.09.2020.pdf 728 kB
Nr 5 2018
17-00972-45 Protokoll Fylkesstyret Akershus 04.12 694815_1_0 (002).pdf 474 kB
Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte i lokallaga program.pdf 144 kB
Nr 5 2019
Protokoll Fylkesstyret Akershus 13.08 2019.pdf 664 kB
Nr 5 2020
Aktive lokallagsmidler 2020 - lokallagsbrev.xlsx 15 kB
Godtgjørelse og reiseregning lokallag_okt2020.xlsx 39 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01-12-2020.pdf 476 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03-11-2020.pdf 712 kB
Nr 6 2019
Gruppeoppgave C_SVAR.pdf 121 kB
Kart gruppe 1.pdf 426 kB
Kart gruppe 2.pdf 423 kB
Kart gruppe 3.pdf 411 kB
Kart gruppe 4.pdf 429 kB
Kart gruppe 5.pdf 409 kB
Oppsummering gruppeoppgaver ledermøtet 2019.pdf 155 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01 10 2019.pdf 2 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05 11 2019.pdf 332 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 10 12 2019.pdf 593 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 30 11 2019.pdf 160 kB
Protokoll fra felles styremøte Viken bondelagene 2019-11-05.pdf 582 kB

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere