FilnavnStørrelse
Akershus.jpg6 kB
Nr 1 2018
Akershus Klimasmart landbruk Program.pdf161 kB
FK - Invitasjon Ung Bonde-kveld.pdf443 kB
Fra FMLA i Oslo og Akershus 25.06.2018.pdf427 kB
Mottakere lokallagsbrev 1 2018.pdf178 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.11.pdf958 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 07.03.2018.PDF1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 11.01.2018.PDF1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 12.02.2018.PDF1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 12.04.2018.PDF2 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 15.03.2018.PDF493 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 26.04.2018.pdf186 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 28.05.2018.pdf2 MB
Nr 1 2019
Invitasjon Unge Bønder-kurs 2019.pdf1 MB
Invitasjon til lokallaga - Åpen Gård 2019.pdf1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 08.01 2019.pdf451 kB
Regionmøtene januar 2019.pdf148 kB
Stormøte korn 7 mars 2019.pdf179 kB
Nr 1 2020
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01.04.2020.pdf624 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03.03.2020.pdf556 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 10.03.2020.pdf276 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 13.03.2020.pdf164 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 15.01.2020.pdf575 kB
Nr 1 2021
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-01-12.pdf507 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-02-16.pdf736 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-03-03.pdf304 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-03-18.pdf492 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-04-14.pdf329 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-05-19.pdf295 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 2021-06-14.pdf545 kB
Nr 2 2018
17-00972-25 Protokoll Fylkesstyret Akershus 14.08 673963_4_0.pdf326 kB
Erstatning ved avlingssvikt - eksempel korn – lokallag.pdf293 kB
Jenter i landbruket PROGRAM aug 2018.pdf297 kB
Mottagere av lokallagsbrev 2-2018.pdf148 kB
Oppsummering - tiltak og regelendringer – lokallag.pdf163 kB
Økonomiråd.pdf98 kB
Nr 2 2019
Invitasjon til lokallaga - Åpen Gård 2019 (002).pdf1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05-02-2019.pdf1 MB
Uttalelse fra årsmøtet i Akershus Bondelag om organisasjonsutvalgets innstilling.pdf573 kB
Nr 2 2020
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03-06-2020.pdf553 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 07-05-2020.pdf268 kB
Nr 3 2018
17-00972-29 Protokoll Fylkesstyret Akershus 25.09 681748_4_1.pdf1006 kB
17-00972-32 Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.10 682938_549644_0.pdf342 kB
Forside veileder(1).jpg136 kB
Forside veileder.jpg136 kB
Invitasjon.jpg182 kB
Mottagere av lokallagsbrev 3-2018.pdf149 kB
Program Ledermøte 2018.pdf72 kB
Sau på beite(1).jpg47 kB
Sau på beite.jpg47 kB
Tørke(1).jpg61 kB
Tørke.jpg61 kB
Ås jubileum - æresmedlem 2b(1).jpg91 kB
Ås jubileum - æresmedlem 2b.jpg91 kB
Nr 3 2019
Bondelagets vårkampanje 2019 - brev til lokallaga.pdf1 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05-3-2019, v2.pdf1 MB
Protokoll fra styremøte 21-3-2019 713855.pdf252 kB
Nr 4 2018
Akershus Klimasmart landbruk Program.pdf161 kB
FK - Invitasjon Ung Bonde-kveld.pdf443 kB
Lokallagsstyrer 2018-11-23.pdf949 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05.11 – Kopi.pdf958 kB
Nr 4 2019
18-00898-18 Protokoll Fylkesstyret Akershus 09.04 716988_2_1.pdf3 MB
18-00898-22 Protokoll Fylkesstyret Akershus 28.05 725248_571590_0.pdf678 kB
Dugnadslister Akershus Bondelag NBU's Høstarrangement.xlsx15 kB
Endelig vedtak- Norges Bondelag gjør følgende organisasjonsmessige tilpasninger.pdf116 kB
Nr 4 2020
Fagdag biokull i landbruket 30-10-20.pdf314 kB
Kurs i solenergi i landbruket_AAS.pdf425 kB
Kurs i solenergi i landbruket_ASKER.pdf403 kB
Kursinvitasjon eierskifte 2020.pdf257 kB
Program for fagdag landbruksbygg i tre.pdf377 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 11.08.2020.pdf848 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 22.09.2020.pdf728 kB
Nr 5 2018
17-00972-45 Protokoll Fylkesstyret Akershus 04.12 694815_1_0 (002).pdf474 kB
Organisasjonskurs for nye tillitsvalgte i lokallaga program.pdf144 kB
Nr 5 2019
Protokoll Fylkesstyret Akershus 13.08 2019.pdf664 kB
Nr 5 2020
Aktive lokallagsmidler 2020 - lokallagsbrev.xlsx15 kB
Godtgjørelse og reiseregning lokallag_okt2020.xlsx39 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01-12-2020.pdf476 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 03-11-2020.pdf712 kB
Nr 6 2019
Gruppeoppgave C_SVAR.pdf121 kB
Kart gruppe 1.pdf426 kB
Kart gruppe 2.pdf423 kB
Kart gruppe 3.pdf411 kB
Kart gruppe 4.pdf429 kB
Kart gruppe 5.pdf409 kB
Oppsummering gruppeoppgaver ledermøtet 2019.pdf155 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 01 10 2019.pdf2 MB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 05 11 2019.pdf332 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 10 12 2019.pdf593 kB
Protokoll Fylkesstyret Akershus 30 11 2019.pdf160 kB
Protokoll fra felles styremøte Viken bondelagene 2019-11-05.pdf582 kB

Våre samarbeidspartnere