Avtalen gir et viktig inntektsløft for bonden, og vi reduserer inntektsforskjellen mellom bønder og andre grupper. Det er viktig for at vi skal kunne bidra til matsikkerhet og økt selvforsyning.

Gjennom forhandlingene har vi forsterket våre prioriteringer. Melkeprodusentene får et nødvendig løft, og avtalen legger godt til rette for mer norsk matkorn – som er en nøkkel til økt selvforsyning.

Inntektsnivået for bønder med sau og ammeku er fortsatt for lavt, selv om vi har løfta nivået gjennom disse forhandlingene. De store gras- og beiteressursene vi rår over i Norge må brukes til matproduksjon, også for å sikre norsk selvforsyning.

Gjennom avtalen har vi har fått vesentlige gjennomslag med denne regjeringa. Vi har blitt møtt på viktige prioriteringer, som bedret melkeøkonomi, korn og velferd. Men utfordringene for norsk landbruk er ikke løst.

Jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over.