Deltakerne lytter til foredrag ved Asbjørn Solfjeld.

Deltakerne lytter til foredrag ved Asbjørn Solfjeld. (Foto: Reidar Tveiten / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

 Mer enn femti deltagere fra trebasert næringsliv, ansatte og studenter ved Universitet i Agder, deltok på første møtet i Treklubben på tirsdag 17. mars. Treklubben ble initiert i etterkant av dialogmøtet mellom UiA og næringslivet høsten 2015. Treklubben har som mål gjennom økt samhandling mellom trebasert næringsliv og akademia å øke verdiskapningen og videreutvikle og skape nye grønne arbeidsplasser på Agder.

Gunnar A. Aanesland fra Aanesland fabrikker presenterte noe av det denne bedriften har satset på og fått til innen trevare, herunder leveranser til Gardermoen, Dyreparken, Jærmuseet med flere. Budskapet var tydelig: Fremtiden bygges i tre!

Asbjørn Solfjeld fra Solfjeld AS fortalte hvordan han i samarbeid med UiA hadde utviklet et vindu med lavere u-verdi (redusert varmetap). Gjennom samarbeid med UiA og bruk av klimalaben på UiA ble det utviklet et vindu som har bidratt til økt salg for bedriften. Solfjeld trakk også frem hvor lærerikt og inspirerende det var å samarbeide med et fagmiljø og at dette førte til kompetansebygging internt i egen bedrift og motivasjon til videre produktutvikling.

Før instituttleder Rein Terje Thorstensen ved Institutt for ingeniørvitenskap informerte om mulighetene for økt samhandling mellom næringsliv og universitetsmiljøet fikk deltagerne en presentasjon av en bachelor-oppgave av fire studenter på byggingeniørstudiet. Oppgaven deres hadde småhus i massivtre som tema, og studentene hadde mange innspill til hvordan man i fremtiden kan bygge disse på en mer effektiv måte.

O
<p>mvisning i laboratoriene på UiA.

 

– Bygg, Industriell Økonomi og Mekatronikk er alle linjer hvor økt samarbeid med trebasert næringsliv kan være aktuelt, sa Thorstensen og ga en åpen invitasjon til næringslivet om tettere samarbeid. Her må næringslivet kjenne sin besøkelsestid og ta i mot denne invitasjonen, ble det kommentert fra flere hold. Thorstensen avsluttet med et forslag om et nytt møte i Treklubben til høsten og ba bedriftene i forkant sende inn forslag på temaer/oppgaver for studentene. I møtet vil man diskutere disse, for så å enes om hvilke prosjekter som man ønsker at studentene skal engasjeres i. Innspillet ble godt mottatt og flere av deltagerne hadde allerede forslag til temaer.

Det ble samtidig uttrykt ønske fra salen om at UiA bygger opp sterkere kompetanse på tre og at studentene blir tilbudt flere fag med tre som tema. Thorstensen var enig i dette og sa at dette initiativet er et ledd i kompetansebyggingen på tre hos UiA.

Kontaktpersoner:

Harald Marrable, førstelektor ved Institutt for ingeniørvitenskap, UiA, harald.marrable@uia.no.

Roar Flatland, finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge, Roar.Flatland@innovasjonnorge.no.

Reidar Tveiten, rådgiver/fylkesskogmester, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, fmavrtv@fylkesmannen.no.

Presentasjonene fra møtet:

Framtiden bygges i tre. Gunnar A. Aanesland. Aanesland fabrikker.

Utvikling av vindu til passivhus-nivå. Innovasjonsprosjekt hvor klimalaben på UiA ble brukt. Asbjørn Solfjeld, Solfjeld.

Eksempel fra et studentprosjekt innen massivtre, Harald Marrable, Magnus Brekka,Kenneth Aabel, Marius Langenes, Carl Tommy Ellingsen, UiA.

Samarbeid mellom bedrift og UiA – en meny av muligheter, Rein Terje Thorstensen, UiA.