Av Knut Erik Ulltveit, Fylkesleder i Aust-Agder Bondelag:

Siste frist for lokallagene til å levere svar på årets «questback» er nå ute.  Dette årlige  studiearbeidet , i regi av Norges  Bondelag, er et svært viktig parameter  når vi i fylkesstyret skal oppsummere hva som rører seg på grasrota. Hva som rører seg i hvert enkelt lokallag.  Et viktig talerør for den enkelte bonden. Et viktig talerør for hvert enkelt medlem.
Vi i fylkesstyret tar nå med oss de mange innkomne svarene i vårt videre arbeid som til slutt ender opp som vårt endelige innspill til Norges Bondelag. Vårt innspill i de kommende jordbruksforhandlingene.

I tillegg til dette har vi på Agderkontoret hatt besøk av flere faglag: Tine, FKRA, NLR, NLT, Tyr, Sau og Geit som også har bidratt med sine innspill. Det er viktig at vi får et faglig innspill fra hver enkelt produksjon om hva som er bra -  og hva som er viktig å ta med fra vår region. Sammen er vi sterke. Våre uttalelser og synspunkter blir hørt.

 Om jeg får fortsette som fylkesleder etter årsmøtet i neste måned så skal jeg stå på talerstolen i Representantskapet den 27.mars og snakke fram Agder som et like viktig grasområde som Vestlandet og Nord-Norge. Agder egner seg aller best til gras, men enkelte steder har vi også verdifull jord for produksjon av både grønnsaker og poteter – for å nevne noen.
Det våres – og våren er en spennende og fin tid i vår bransje.
Det spirer og det gror – og jordbruksforhandlingene kommer like sikkert hvert eneste år. Like sikkert som potetene fra Reddal, tomatene fra Hesnes, melka fra Nedenes, grisekjøttet fra Tvedestrand – og rømmegrøten fra Byglandsfjord.

 

 


Foto: øystein moi