Valnemnda si innstilling er klar

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: øystein moi

Odd Harald Reve er øvetydd om at dei foreslåtte kandidatane vil representere agderbøndene på ein framifrå måte. Odd Harald smilar. Han plar det når han er nøgd. Han smilar mykje.

Grøda er i hus. Den fyrste hauststormen he alt banka på stoveglaset heime på Kviljo. Odd Harald Reve – bonden, heidersmannen, organisasjonsbyggjaren og lokalpolitikaren frå Lista kan med godt samvet slenge føtene på stovebordet, vel vitande om at det aller meste no er under kontroll.
Siste brikke i det store puslespelet var å få plass innstillinga til eit nytt styre  i eit nytt Agder Bondelag.
Reve he vore medlem av valnemnda. Om kort tid vert høgst truleg Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag slått saman til eit samla lag. Det er såleis, langt på veg, ei historisk innstilling denne valkomiteen i desse dagar he underteikna.
- Det er mange omsyn som skal takast når ein til sist skal finne fram til dei beste kandidatane. Når det gjeld kjønnsfordelinga så er denne regulert, og fastsett, av eit temmeleg klårt lovverk. I tillegg til dette så skal ein få til ei så god geografisk spreiing som mogleg – og sjølvsagt så bør dei fleste produksjonane innan agderlandbruket vere representert i eit slikt styre, seier Odd Harald Reve. Framleis avslappa, kvilepuls, godt humør – og kaffe i koppen.

-Eg er særs nøgd med at Knut Erik Ulltveit, noverande leiar i Aust-Agder Bondelag, he sagt seg viljug til å take på seg vervet som leiar av den nye store organisasjonen. Så er det sjølvsagt opp til medlemmene, utsendingane, å avgjere dette på ekstraordinært årsmøte 22. november – i år.
Ulltveit er ein ung, kunnskapsrik og arbeidssam kar som eg så avgjort meiner he ei ljos og stigande karriere framføre seg innan bonderørsla.
Som nestleiar i det nye styret he me ei innstilling på Åge Gyland -  frå Flekkefjord. Ein røynd gardbrukar og ein kar med brei erfaring frå styrearbeid i mange av landbrukets ulike organisasjonar. Det er og ei stor føremon at leiar, og nestleiar, kan arbeide godt i lag – og at dei kan utfylle kvarandre på ulike måtar. Det er som me alle veit eit stort og langstrakt distrikt det nye Agder Bondelag skal representere.

Odd Harald Reve er øvetydd om at dei foreslåtte kandidatane vil representere agderbøndene på ein framifrå måte. Ei blanding av gode folk med lang og tru teneste innanfor næringa vår – og unge dugande bønder som er på veg. Både opp – og fram.
Odd Harald smilar. Han plar det når han er nøgd. Han smilar mykje.

Valnemnda si innstilling:

Leiar: Knut Erik Ulltveit (AA, Gjerstad, ammekyr )
 

 Styremedlem: Åge Gyland (VA, Flekkefjord, mjølk og sau )

Styremedlem: Marit Gunn Tveit ( AA, Lillesand, sau )

Styremedlem: Bernhard Arnevik ( AA, Grimstad, grønt )

Styremedlem: Inger Liv R. Thoresen ( VA, Vennesla, gris, sau, mjølk m.m.)

Styremedlem: Frank Sigvaldsen ( AA, Froland, ammekyr, bier )

Styremedlem: Harald Hobbesland ( VA, Hægebostad,, mjølk )

 

Nestleiar: Åge Gyland

 

Vararepresentantar:

1.vara: Karl Petter Vintland (VA, Lyngdal, grønt )

2.vara: Roy Vidar Svendsen ( AA, Arendal, mjølk og sau )

3.vara: Caroline Høyland ( VA, Kvinesdal, ammekyr )

 


Knut Erik Ulltveit. Han kan brått verte den fyrste leiaren av eit
nytt - og samla Agder Bondelag  (foto: øystein moi )

 

 

 

 

 

 

Og slik ser dei ut .

Ei travel helg ligg bak oss. Eit heilt nytt Agder Bondelag er no klart for nye og spanande oppdrag alt frå 1. januar neste år. Styret er på plass, alt vart vedteke samrøystes - og heilt etter gjeldande lover og føreskrifter.

Stor interesse for leiarmøte på Agder

- Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser,slik skriv arrangøren i sin invitasjon til aktuelle deltakarar.

Lyngdalskyr

Reinert, Lyngdalskyra - og steingjerdene

Han he dreve gard på Kjølleberg, på Lista, i snart 40 år. Lyngdals-kyra he sin naturlege plass i fjoset, i hop med 149 andre firbeinte vener. - Det er mest for nostalgien, seier Reinert Kjølleberg. Vel vitande om at ho produserer vesentleg mindre mjølk enn kva andre rasar i same yrkesgruppa kan prestere i dag.

Jernbanegjerder til besvær

Mandag kveld møttes et 30-tall grunneiere som grenser til jernbanen i Vest-Agder. Mange opplever at jernbanen (nå ved BaneNor), som satte opp gjerder når banen ble bygget og har vedlikeholdt dem siden, nå ikke erkjenner gjerdeplikt.

Då Agder-gjengen drog på firmatur med jernbanen

Me ein fersk klimaavtale som bakteppe var det ikkje vanskeleg å velje transportmiddel då dei to fylkeslaga på Agder, sist veke, skulle ut i den store verda. På timeplanen stod på både studietur, valgvake og styremøte. Jernbanen sytte for ei fossilfri reise - i alle fall fyrste del av dagen...

Då Olaug vitja Frigstad!

Eg inviterte fylgje inn i residensen og me benka oss rundt bordet i finstova. Kona visste ingenting om denne vitjinga så eg stod sjøl for serveringa, årets ripssaft, kaffi og ei krydderkake frå juletider.

Landbrukets Dag - 2019

Vergudane slo seg fullstendig vrange. Regnet hølja ned laurdag morgon - og arrangørane måtte takle mange uventa problem. Dei fleste under vatn.Likevel var det god stemning inne på stemneplassen på Evjemoen. Publikum strøymde til - og handelen gjekk livleg føre seg under dei mange teltdukane.

I Sirdal held dei tradisjonane i hevd

Olsokfeiring, slåttedag, Sirdal Bondelag , godt naboskap, positive folk - og fint sumarver. Du he nettopp lese oppskrifta på det som vart ein himlande triveleg dag - og kveld i Haugom. Sirdal kommune og Vest - Agder fylke.

- Så uendeleg mykje å vere takksam for

Roy Vidar Svendsen serverer ostekake og traktekaffe ute på tunet. 25 grader i skuggen - og det er teikn til høgtidsstemning på Nedenes Gård. Gnr 428 - bnr 26. Me er i grensetraktene mellom Arendal og Grimstad. Dagen i førevegen feira husbonden sin 49. åremålsdag. Bladfyken fekk såleis servert restemat av aller beste slag.

Dette skjer i Agder

Tirsdag
21
januar

Fagdag - lanndbruksbygg i tre

Furuly - Evje
Mandag
17
februar

Kretsmøte Nortura - Sirdal

Kommunestyresalen, Tonstad
Mandag
24
februar

Kretsmøte Nortura - Mandal, Marnardal

Høgtun, Øyselbø

Våre samarbeidspartnere