Kontaktinfo til SNO's rovviltkontakter og til kadaverhunder vil du finne i rovviltfolderne for Aust- og Vest-Agder. Disse finner du link til hos fylkesmannen i Agder. Se denne nettsida.