Fylkesleiaren i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, har som mål å besøke alle lokallaga på heile Agder.

I fyrste runde var det laga i "gamle Vest-Agder" som stod på timeplanen.

No er det laga i aust som kan vente seg besøk.

Møte med Ståle Haukeli er eit av mange svært gode minne frå den fyrste rundreisa.

Storbonden på Laugastøl gav Ulltveit klår melding om kva han meiner om både landbrukspolitikken og Bondelaget.

Godt humør, glimt i augo, fagleg tyngde - og respekt for kvarandre. Fasiten for desse trivelege gardsbesøka så langt.

No gler me oss til neste runde.


Foto: øystein moi