Gratis gründerkurs!

Drømmer du om å starte din egen bedrift?

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs våren 2015 i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Innovasjon Norge og Setesdal Regionråd.

Her vil du få god faglig innføring tilpasset deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Meld deg på kurs som nå tilbys flere steder i fylket:

Introduksjonskurs SmartStart

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelaparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

Onsdag 21.januar

18:00-21:00

Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Onsdag 28.januar

18:00-21:00

Det Lille Hotel, Risør

Torsdag 5.februar

17:00-20:00

Pan Garden, Åmli

Onsdag 25.februar

17:00-20:00

Revsnes Hotel, Byglandsfjord

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

9., 11. og 16.mars

18:00-21:00

Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

10., 12. og 17.mars

18:00-21:00

Pan Garden, Åmli

11., 16. og 18.mars

18:00-21:00

Revsnes Hotel, Byglandsfjord

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset. 

Dato

Klokkeslett

Kurssted

2., 4. og 16. februar

18:00-21:00

Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

20., 23. og 30. april

18:00-21:00 og 9:00-16:00

Pan Garden, Åmli

27. mai, 2. og 4. juni

18:00-21:00

Revsnes Hotel, Byglandsfjord

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

19. og 21. mai

18:00-21:00 og 9:00-12:00

Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

10. og 12. februar

18:00-21:00

Pan Garden, Åmli

14. og 16. april

18:00-21:00

Revsnes Hotel, Byglandsfjord

 

 

 

For mer informasjon sehttp://www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/naringsutvikling/starte-egen-bedrift/kurs-og-aktiviteter/

Meld deg på: http://kurs.grundersenter.no/schedule/grunder/kurs

Kontaktperson: Agnese Bjerkholt, e-post: agnese.bjerkholt@austagderfk.no, mobil: 41 32 78 53