Ein samfunnsbyggjar, ein vidgjeten lokalpolitikar - og ein trugen tenestemann for bondelaget takkar for seg etter 30 år i lokallagsstyret. Han fekk med seg mange gode ord , heiderleg omtale, takk for innsatsen - og ein velfortent blomebukett då Audnedal Bondelag heldt årsmøte denne førjulsvinteren. På vegne av bondelaget i Vest-Agder , og på vegne av byråkratane på Agderkontoret vil me takke så mykje for innsatsen. (foto: privat )