I tillegg til eit dugeleg måltid med stuttreist grillmat vert det rikeleg med tid til omvisning i det nyleg ombygde fjoset på garden.
Birgitta Tjørhom, frå Nortura, vil orientere om lammesesongen - medan Odd Finnestad vil halde møtelyden orientert om den aktuelle stoda innanfor storfeproduksjonen.
Arrangørane venter mykje folk denne kvelden og oppmodar såleis kvar einskild om å take med seg ein høveleg stol til å kvile lekamen på.

Annonse for tilskipinga finn du i sin heilskap i aktivitetskalenderen vår.

Alle landbruksinteresserte - og alle med kjærleik til norsk matproduksjon er hjarteleg velkomne.